ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

5 ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน พัฒนาตัวเองให้เก่ง และ โดดเด่นกว่าใคร

ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน พัฒนาตัวเองให้เก่ง ดี และมีประสิทธิภาพ

คุณอยากพัฒนาตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไร คุณอยากเป็นคนทำงานที่เก่ง ดี และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถโดดเด่น เป็นที่จับตามอง ได้รับการชื่นชม ได้เลื่อนตำแหน่ง หรือได้ขึ้นเงินเดือน แต่ไม่ทราบว่าจะต้องพัฒนาในส่วนไหนบ้าง มาดู ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของคุณให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสทางการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

 

::: ทักษะด้านภาษา :::

ทุกวันนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของ “ภาษา” ได้ เพราะภาษาคือสิ่งที่เราต้องใช้อยู่ทุกวัน โดยเฉพาะในการทำงานนั้น ภาษาเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของคุณได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยที่ต้องใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ภาษาที่สองอย่าง ภาษาอังกฤษ ก็ควรฝึกฝน และ พัฒนาอยู่เสมอ เพื่อเปิดโอกาสการทำงานในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงภาษาที่สาม สี่ ห้า ฯลฯ ตามที่คุณสนใจ หรือ มีความจำเป็นต้องใช้

เรียกได้ว่า ยิ่งรู้ภาษา ก็ยิ่งเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้น และ เพิ่มโอกาสในการทำงานให้คุณมากขึ้นอีกด้วย

 

::: ทักษะในการสื่อสาร :::

ต่อให้คุณมีความสามารถด้านภาษษที่เก่งกาจขนาดไหน หากไม่รู้จักการนำมาใช้อย่างถูกวิธี ความสามารถทางภาษานั้นก็จะไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทักษะในการสื่อสารเป็นอีกทักษะที่มีความสำคัญ เพราะในสังคมการทำงาน เราต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มีศิลปะในการสื่อสาร ย่อมได้เปรียบกว่าผู้อื่น ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการพูดเชิญชวน ชักชวน โน้มน้าวใจ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ อธิบาย แถลง การพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น

 

::: ทักษะทางเทคโนโลยี :::

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา ทักษะทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นเหมือนทักษะพื้นฐานที่ควรมีติดตัวเอาไว้บ้าง เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างการรับส่งอีเมล การแชท การโพสต์บทความออนไลน์ หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรม เป็นเสมือนโปรแกรมบังคับที่ทุกคนควรใช้เป็น หรืออย่างน้อยก็พอใช้งานได้ ในระดับพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint และโปรแกรมพื้นฐานที่ตรงตามสายงานของตนเอง เช่น Photoshop, Illustration, Lightroom เป็นต้น

หากคุณมีทักษะเหล่านี้ติดตัวไว้ ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่า และ ความสามารถในตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

 

::: ทักษะในการวางแผน และ บริหารจัดการ :::

การวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะถ้าคุณสามารถวางแผนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รัดกุม และมีการบริหารจัดการที่ดี เมื่อถึงเวลาที่ลงมือปฏิบัติจริง ผลงานที่ได้ก็จะมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่ต้องการ

ทักษะในการวางแผน และ บริหารจัดการที่ดี รวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นำ เป็นทักษะที่ทุกคนควรมี โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานกับคนอื่น ต้องทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการผู้ดูแลและบริหารงานภาพในองค์กร ทักษะนี้จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตนเอง และ เติบโตในหน้าที่การงาน มีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นได้

 

::: ทักษะในการจัดการอารมณ์ :::

ในการทำงานที่ต้องพบเจอกับความเครียด ความกดดัน ต้องพบปะกับคนมากมาย ทักษะในการจัดการกับอารมณ์จะทำให้คุณมีสติในกาารทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้ รวมไปถึงสามารถรับมือกับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หัวหน้า ลูกน้อง ลูกค้าได้

ในเมื่อคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบเจอกับความเครียดและบุคคลที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ ดังนั้นเราจึงต้องมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์และบุคคลเหล่านี้อย่างเข้มแข็ง มีสติ และชาญฉลาด

 

เพิ่มทักษะ พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าของตัวคุณเองกันนะคะ

 

บทความที่น่าสนใจ

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ ที่ทำประจำจนกลายเป็นกิจวัตร

พัฒนาตนเอง ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกเป็นคน “คิดแล้วไม่ทำ”

ท้อแท้ แต่อย่า “ท้อถอย” กับ 7 ข้อคิด และ คำคมสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟให้ชีวิต

ปลุกพลังหรือบั่นทอนกำลังใจ ด้วยการ “เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น”

keyboard_arrow_up