ในหลวง รัชกาลที่ 9

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์

ในหลวง รัชกาลที่ 9
ในหลวง รัชกาลที่ 9

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์

พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตหลายพระองค์มีพระราชดำริถึงพระพุทธภูมิ ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมในการบริหารบ้านเมือง มีพระอาจารย์หลายรูปกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์

 

 

พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ธมมฺวิตกโกภิกขุ) หรือ เจ้าคุณนรฯ แห่งวัดเทพศิรินทราวาส กล่าวว่า

“ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะ”

สำหรับเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณนรฯ กล่าวเช่นนี้ ก็เนื่องจากการที่กล่าวเตือนญาติโยมบางรายที่ไปนมัสการท่านว่า

“การที่คุณเอาธนบัตรที่มีรูปในหลวงไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนั้นไม่ดีเลย เพราะในหลวงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ การเอาพระรูปของท่านไปไว้ที่ต่ำอย่างนั้นย่อมบังเกิดโทษเป็นอันมาก ทีหลังอย่าพากันทำ”

ยังมีพระอาจารย์อีกหลายรูปกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เช่น

 

 

เจ้าคุณพระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทธฺาจาโร) หรือ หลวงปู่สิม พุทธฺาจาโร แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า

“ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็นช้างนาฬาคิริง ส่วนในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นช่้างป่าเลไลยก์นะ”

 

 

ช้างป่าเลไลยก์เป็นช้างที่คอยอุปัฏฐากดูแลพระพุทธเจ้า (พระสมณโคดมพุทธเจ้า) ในครั้งที่ทรงปลีกวิเวก เพราะพระภิกษุชาวโกสัมพีวิวาทกัน ตอนนั้นช้างป่าเลไลยก์และลิง 1 ตัว คอยปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ในคัมภีร์อนาคตวงศ์กล่าวถึงช้างป่าเลไลยก์ว่า

ช้างป่าเลไลยก์เป็นพระโพธิสัตว์ ในอนาคตจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมีพระนามว่า “สุมงคล”

 

 

พระราชสังวรญาณ หรือ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย แห่งวัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวว่า

“วันหนึ่งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลก ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงปรารถนาพุทธภูมิ”

 

ที่มา : พุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ :

www.dhammajak.net

 


บทความน่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์การเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกกษัตริย์นักจิตกรรม

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ พระพรหมมุนี

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมเรื่อง มรรค  ระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

สุดทึ่งผลงานเยาวชนไทย “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่า ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรม ระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 – พระราชาผู้เปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพด้าน ดนตรี

keyboard_arrow_up