เว็บบล็อก

เขียนโลกผ่านเว็บบล็อก

เว็บบล็อก
เว็บบล็อก

เขียนโลกผ่าน เว็บบล็อก

สิ่งที่ พีท แคชมอร์ (Pete Cashmore) ชอบที่สุดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็คือ โอกาสอันมีได้ไม่จํากัด คือการเขียนโลกผ่าน เว็บบล็อก
0
เพราะตอนที่พีทเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองในปี ค.ศ. 2005 นั้น เขาเพิ่งมีอายุเพียง 19 ปี มีวุฒิการศึกษาแค่ชั้นมัธยมปลาย และมีประสบการณ์การเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น แต่พีทก็เริ่มต้นอะไร ๆ ได้ด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต กระทั่งธุรกิจของเขาเติบโตมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างในปัจจุบัน
0
หนุ่มน้อยในวันนั้นไม่ได้ประดิษฐ์อะไรยาก ๆ อย่างนวัตกรรมใหม่ล่าสุดหรือ ระบบปฏิบัติการสุดล้ํา แต่สิ่งที่พีททําคือ การเขียนเว็บบล็อก (Web Blog) ซึ่งก็ไม่ใช่ของยากสําหรับคนสมัยเจ็ดปีที่แล้ว แต่บล็อกของพีทต่างจากบล็อกของคนอื่น ๆ ตรงที่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจอันแน่วแน่และยิ่งใหญ่ที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านอินเทอร์เน็ต
0
พีทมองเห็นว่าผู้คนจะให้ความสนใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ และอยากจะเรียนรู้เทคนิคหรือเคล็ดลับการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากขึ้น แต่เว็บบล็อกที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีในตอนนั้น พีทจึงรวบรวมบทความและข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีจากที่ต่าง ๆ มาเรียบเรียงใหม่ แล้วนําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจที่สําคัญคือ เขาจะคอยอัพเดตเว็บอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทมาก ช่วงแรกนั้นพีทต้องทํางานหนักถึงวันละ 18 ชั่วโมงเพียงคนเดียวทุก ๆ วัน
0
เว็บบล็อกของพีทมีชื่อว่า mashable.com ซึ่งหากคลิกเข้าไปดูตอนนี้ เราก็จะได้เห็นบทความดี ๆ มากมาย คลิปวิดีโอที่มักถูกส่งต่อกันทางฟอร์เวิร์ดเมลหลาย ๆ อันก็มีที่มาจากเว็บของเขา ปัจจุบันมีผู้ใช้งานเว็บแห่งนี้สูงถึงเดือนละ 20 ล้านคน ทําให้พีท แคชมอร์กลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ
ตั้งแต่อายุยังน้อย
0
พีทเล่าว่า เหตุที่เขาสามารถหาบทความดี ๆ  มานําเสนอได้อย่างต่อเนื่องก็เพราะความรักจากคนอ่านนั่นเอง พีทยืนยันว่าคําวิจารณ์และคําติชมของคนในโลกออนไลน์ช่วยต่อยอดความคิดดี ๆ ให้เขาสามารถปรับปรุงงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ Mashable กลายเป็นเว็บที่ฮิตติดลมบน ไม่เพียงเท่านั้น เขายังทําโครงการเพื่อสังคม เช่น โครงการสร้างบ่อน้ําในแอฟริกา โดยให้คนทั้งโลกเข้ามามีส่วนร่วมผ่านเว็บบล็อกของเขา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมนั่นยิ่งตอกย้ําให้พีทมั่นใจในพลังของโลกออนไลน์ยิ่งขึ้น
0
ปี ค.ศ. 2010 พีทได้ริเริ่มให้มีการประชุมประจําปีที่เรียกว่า Social Good Summit โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้คนในโลกออนไลน์ หันมาใช้พลังแห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์พีทเชื่อว่า “พลังแห่งการสื่อสารอยู่ในมือของเราทุกคน” (All the power of social media,all in your hands) และเราก็ควรที่จะใช้พลังนี้เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่มากขึ้น…ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะน่าอยู่สําหรับคนที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีด้วย
0
เพราะ “โอกาสอันไม่จํากัด” จากอินเทอร์เน็ตที่พีทพูดถึงไม่ใช่แค่โอกาสในการทําธุรกิจเท่านั้น แต่มันหมายถึงความสามารถในการส่งความสุขไปถึงคนทั่วโลก แม้ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตาม…
0
ที่มา : นิตยสาร Secret ปี 2555 ฉบับที่ 101 หน้า 75
คอลัมน์ : Inspiration
ผู้เขียน/แต่ง :  Violet
ภาพ : mashable.com

บทความน่าสนใจ
keyboard_arrow_up