มนุษย์

พญานาคอยากเป็นมนุษย์

มนุษย์
มนุษย์

พญานาคอยากเป็น มนุษย์

พญานาคตนหนึ่งเบื่อหน่ายนาควิมาน เบื่อหน่ายทิพยสมบัติ เบื่อหน่ายภพชาติเดรัจฉา จึงพยายามหนีจากเดรัจฉาภูมิ ด้วยการรักษาศีล เพื่อหวังได้เกิดเป็น มนุษย์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพญานาคอยู่ตนหนึ่ง ปกครองนครบาดาลด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล และนางนาคเป็นบริวารถึงหมื่นนาง วันหนึ่งพญานาคเกิดเบื่อหน่ายร่างที่เป็นเดรัจฉา เกิดปรารถนาหาความสงบสุขจากการเสพกามคุณ

นางนาคผู้เป็นพระมเหสีเห็นพระสวามีผิดแปลกไปกว่าทุกๆวัน จึงชักชวนให้เหล่านางนาคที่เป็นพระสนมเข้ามาปรนนิบัติรับใช้ พญานาคก็มีความสุขกับบรรดาพระสนมทั้งหลายไม่กี่วันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นอีก

พระแท่นที่ประทับของพระอินทร์เกิดร้อนจนพระอินทร์ทนนั่งไม่ได้จึงทราบว่า พญานาคอยากบำเพ็ญบุญ จึงเสด็จสู่นครบาดาลในรูปของมนุษย์หนุ่มรูปงาม พญานาคเห็นพระอินทร์ในรูปของมนุษย์หนุ่ม จึงเกิดความคิดว่ารูปลักษณ์ดูงามกว่าร่างของนาคเป็นไหน ๆ จึงถามพระอินทร์ว่า

“เราจะทำอย่างไรที่จะได้มีร่างที่งามเช่นนี้”

พระอินทร์จึงตอบกลับว่า

“บำเพ็ญศีลแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในภพหน้า”

พญานาคทราบดังนั้นจึงตั้งใจจะขึ้นไปถือศีลบนโลกมนุษย์ พญานาคกล่าวลาพระมเหสีว่า หากตนเป็นอันตรายให้มาดูน้ำที่สระบัว ถ้าถูกมนุษย์ทำร้ายน้ำในสระจะขุ่นมัว หากถูกครุฑจับไป น้ำในสระบัวจะเป็นเดือดพล่าน และมีหมองูมาจับไปน้ำในสระจะเป็นสีแดงเลือด แล้วพญานาคก็มุ่งสู่โลกมนุษย์ อาศัยจอมปลอมเป็นที่ยึดเกาะแล้วทำสมาธิ

ชาวบ้านเห็นนาคมีขดที่จอมปลอมเห็นเป็นเรื่องแปลก จึงนำเครื่องบูชา ของหอม ต่างๆมาบูชา วันต่อมามีหมองูเดินทางผ่านมาพบพญานาคเข้าจึงเข้าจับพญานาคด้วยฤทธิ์ของมนต์ แต่ตามจริงแล้วพญานาคสามารถใช้ฤทธิ์ และพิษพ่นใส่ให้หมองูตายได้ แต่พญานาคถือศีลจึงไม่คิดฆ่าใคร ยอมให้เขาจับไปโดยดี

หมองูนำพญานาคออกแสดงโชว์ตามเมืองต่างๆ ได้เงินทองมากมายจนมาถึงเมืองพาราณสี พระราชาอยากชมพญานาคจึงให้หมองูเข้าเฝ้า

พญานาคแสดงฤทธิ์และร่ายระบำให้พระราชาชมก็ปรากฏฝนตกลงมาเป็นเพชรพลอย เทวดาเห็นความตั้งใจของพญานาคที่บำเพ็ญศีลโดยศีลไม่ขาดมาเป็นเวลาหนึ่งเดือน

พระมเหสีเห็นน้ำในสระบัวเป็นสีแดงเลือดจึงออกติดตามจนมาพบพระสวามีกำลังแสดงอยู่หน้าพระพักตร์พระราชา จึงทูลขอพระสวามีคืน พระราชาเมตตาไถ่ขอจากหมองูให้

พญานาคจำแลงร่างเป็นมนุษย์รูปงาม พระราชาทรงถามว่า

“ท่านเป็นถึงนาค มีทรัพย์สมบัติในบาดาลตั้งมากมาย ไฉนท่านจึงขึ้นมาลำบากบนโลก ให้หมองูจับท่านมาแสดงอวดชาวบ้านเช่นนี้”

พญานาคตอบว่า

“ข้าแต่มหาบพิตร ข้าเบื่อหน่ายสมบัติทิพย์อันยั่วกิเลส และไม่ปรารถนาร่างเดรัจฉานี้ ข้าปรารถนาการเกิดเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์อยู่ในภูมิที่เหมาะแก่การบำเพ็ญศีลเพื่อไปสู่ความหลุดพ้น”

พระองค์สดับดังนั้นจึงตอบว่า

“หากเป็นเช่นที่ท่านว่า เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าดีเลิศแล้ว เราขอน้อมกระทำตามท่าน โดยบำเพ็ญศีล เพื่อหวังความหลุดพ้นเช่นท่าน”

พญานาคทูลลาพระราชากลับนครบาดาลแล้วขึ้นมาบำเพ็ญศีลบ้างในบางครั้ง ส่วนพระราชาก็สนใจในการบำเพ็ญศีลอย่างมุ่งมั่นจนกระทั่งถึงบั้นปลายของชีวิต

 

keyboard_arrow_up