หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์

ในที่สุด มันก็ถึงที่สุด – หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

account_circle
event
หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์
หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์

ในที่สุด มันก็ถึงที่สุด – หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

อะไร  มา  แล้วก็  ไป

ถ้าปล่อยให้  อะไร  ผ่าน  ก็ผ่าน  อะไร  ได้

แต่ถ้าไม่ปล่อยให้  อะไรผ่าน

เราก็ผ่าน  อะไร  ไม่ได้

~ ค ว า ม ว่ า ง ~

มีอยู่ตลอด  มีอย่างถาวร  เสถียร

ไม่เคยเกิด  ไม่เคยดับ

ความปรากฏ  มีเพียงชั่วคราว

ความมี  มีเพียงชั่วคราว

ความไม่ปรากฏ  มีอยู่ตลอด

ความไม่มี  มีอย่างถาวร

ในใจเราก็เหมือนกัน

ใจ  ว่าง ~ น่ะ  มีอยู่แล้ว

ส่วนความสุข  ความทุกข์  จรมาเป็นขณะ ๆ

แล้วมันก็ผ่านไป

ถ้าเราเป็นเพียง “ผู้รู้  ผู้ดู”

อะไร  ก็เป็นเพียงทางผ่าน

จึงจะสามารถ  ผ่าน  อะไร

“เพียงแค่  รู้“

นิพพานธาตุ  ไม่เคยหายไปไหน

.

## พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ ##

โอวาทปิดคอร์ส “เพียงแค่รู้”

@ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ ๑

๑๓ กันยายน ๒๕๕๖


ที่มา: นิตยสาร SECRET

Photo by Claus Grünstäudl on Unsplash


บทความน่าสนใจ

เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลัง เคล็ดลับดูแลชีวิตจิตใจ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ไม่นอกใจ นายแน่มาก! เรื่องเล่าเมื่อบวช ของ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ดีดูดดี ข้อคิดพลิกชีวิต โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ทำงานด้วย จิตว่าง ทำอย่างไร พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มีคำตอบ

keyboard_arrow_up