Dhamma Daily : ทำอย่างไรให้รู้จัก “วางให้ลง ปลงให้ได้”

วางให้ลง ปลงให้ได้
วางให้ลง ปลงให้ได้

Dhamma Daily : ทำอย่างไรให้รู้จัก “วางให้ลง ปลงให้ได้”

ถาม : ได้ยินคำว่าปลงมาหลายครั้ง แต่เวลาจิตตก หดหู่ ก็ปลงไม่ได้สักครั้ง จะทำอย่างไรจึงจะเป็นคนที่รู้จัก วางให้ลง ปลงให้ได้ คะ

ตอบ : การจะถอนตัวออกมาจากเรื่องราวที่ทำให้จิตตก จิตหดหู่ได้นั้น มีหลักมงคลชีวิตที่ควรนำไปใช้ดังต่อไปนี้อำลาหลีกหนีพลังงานด้านลบ หมายถึง คนที่มีความคิดลบ ๆ สื่อข้อมูลข่าวสารที่ทำให้จิตใจตกต่ำหดหู่ เศร้าหมอง เลือกคบแสวงหาพลังงานด้านบวก หมายถึง คนที่ให้แรงบันดาลใจ สื่อข้อมูลข่าวสารด้านที่ให้คุณค่า ให้ประโยชน์สร้างสรรค์ พร้อมทั้งให้พิจารณาถึงความตายบ่อย ๆ ว่า หากเรามีเวลาจำกัด ต้องจากโลกนี้ไปวันนี้หรือพรุ่งนี้จริง ๆ สิ่งที่เป็นสาระต่อชีวิต เราทำเสร็จแล้วหรือยังเรื่องราวดราม่า เรื่องของชาวบ้านที่เราติดตามอยู่ คือสาระแก่นแท้ของเราจริงใช่ไหม ปล่อยวางจากเรื่องราวไร้สาระที่ทำให้จิตหดหู่ เศร้าหมอง แล้วรีบหันมาลองทำสิ่งที่เป็นสาระต่อชีวิตจริง ๆ จะดีกว่าหรือไม่


พระมหาธรรศฌ์ปกรณ์ กิตฺติปญฺโญ พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : เครียดจน นอนไม่หลับ จะทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : ทำแท้งแล้วจะมีวิญญาณเด็กมาเกาะ ติดตัวเรา จริงหรือเปล่า

Dhamma Daily : ถ้า การทำบุญอยู่ที่ใจ คนไม่มีมีเงิน ไม่ต้องทำบุญเลยได้ไหม?

Dhamma Daily : พ่อทำผิดศีล จนแม่ต้องเป็นทุกข์ ลูกอย่างเราจะวางใจอย่างไรดี

Dhamma Daily : ไม่ให้เงินพ่อไปเล่นการพนัน อย่างนี้ถือว่าบาปหรือไม่

keyboard_arrow_up