สมเด็จพระบรมฯ ทรงนำขวบน Bike for Mom

สมเด็จพระบรมฯ ทรงนำขวบน Bike for Mom
สมเด็จพระบรมฯ ทรงนำขวบน Bike for Mom

สมเด็จพระบรมฯ
ทรงนำขวบน Bike for Mom

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานพระที่นั่ง
นำขบวนพสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom หรือ “ปั่นเพื่อแม่” ออกจากจุดเริ่มต้นพระลานพระราชวังดุสิต ไปยังกรมทหารราบที่ 11
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558
Credit Photo : https://www.facebook.com/praewmagazine

keyboard_arrow_up