ในเรื่องร้ายมีเรื่องดี! ลุค กับชีวิตที่เป็นดั่ง “กรรมลิขิต” จากการเป็นโรคชราในเด็ก

พุทธศาสนาสอนว่า ความเป็นอยู่หรือชะตาชีวิตของคนเรานั้น ไม่ขึ้นกับเวลาตกฟาก ไม่ขึ้นกับอำนาจดวงดาว  แต่ขึ้นอยู่กับ “กรรมลิขิต” ต่างหาก คำว่า “กรรม” แท้จริงแล้วเป็นคำกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่ว แต่คนทั่วไปมักเข้าใจว่า กรรมหมายถึงบาปหรือเคราะห์ เป็นการเข้าใจไปในทางร้ายแต่อย่างเดียว ดังเช่นแวบแรกที่ใครก็ตามได้เห็น “ลุค” เด็กน้อยผู้เกิดมาพร้อมกับโรค Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS) หรือ โรคชราในเด็ก  ส่วนใหญ่ก็คงจะคิดเหมือนๆ กันว่า เป็นกรรมเก่าในทางร้ายของหนูน้อย เพราะหากจะมานั่งทำความเข้าใจในเชิงการแพทย์ว่า โรคชราในเด็ก เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน LMNA ตำแหน่งที่ 1824 ทำให้เกิดการแทนที่ของ cytosine ( cytosine คือ 1 ใน 5 สารพื้นฐานใน DNA ) ด้วย thymine ( thymine คือ 1 ใน 4 สารพื้นฐานในกรด nucleic ของ DNA ) มีผลทำให้ร่างกายเกิดการสังเคราะห์โปรตีน […]

keyboard_arrow_up