เขียนโลกผ่านเว็บบล็อก

เขียนโลกผ่าน เว็บบล็อก สิ่งที่ พีท แคชมอร์ (Pete Cashmore) ชอบที่สุดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็คือ โอกาสอันมีได้ไม่จํากัด คือการเขียนโลกผ่าน เว็บบล็อก 0 เพราะตอนที่พีทเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองในปี ค.ศ. 2005 นั้น เขาเพิ่งมีอายุเพียง 19 ปี มีวุฒิการศึกษาแค่ชั้นมัธยมปลาย และมีประสบการณ์การเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น แต่พีทก็เริ่มต้นอะไร ๆ ได้ด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต กระทั่งธุรกิจของเขาเติบโตมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างในปัจจุบัน 0 หนุ่มน้อยในวันนั้นไม่ได้ประดิษฐ์อะไรยาก ๆ อย่างนวัตกรรมใหม่ล่าสุดหรือ ระบบปฏิบัติการสุดล้ํา แต่สิ่งที่พีททําคือ การเขียนเว็บบล็อก (Web Blog) ซึ่งก็ไม่ใช่ของยากสําหรับคนสมัยเจ็ดปีที่แล้ว แต่บล็อกของพีทต่างจากบล็อกของคนอื่น ๆ ตรงที่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจอันแน่วแน่และยิ่งใหญ่ที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านอินเทอร์เน็ต 0 พีทมองเห็นว่าผู้คนจะให้ความสนใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ และอยากจะเรียนรู้เทคนิคหรือเคล็ดลับการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากขึ้น แต่เว็บบล็อกที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีในตอนนั้น พีทจึงรวบรวมบทความและข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีจากที่ต่าง ๆ มาเรียบเรียงใหม่ แล้วนําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจที่สําคัญคือ เขาจะคอยอัพเดตเว็บอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทมาก ช่วงแรกนั้นพีทต้องทํางานหนักถึงวันละ 18 ชั่วโมงเพียงคนเดียวทุก ๆ […]

keyboard_arrow_up