LONG TERM CARE ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย

ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรให้มีสุขภาพแข็งเเรง อายุยืน เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) พาเราเดินทางมาเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ การันตีด้วยรางวัลตำบลต้นแบบ “Long Term Care”  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถอดประสบการณ์การ ดูแลผู้สูงอายุ อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยศาตร์การแพทย์แผนไทย ชึ่งผมไม่พลาดที่จะนำเคล็ดลับดีๆ ในการดูแลผู้สูงอายุมาฝาก ดังนี้ ระบบคัดกรอง ผู้สูงอายุต้นแบบ สำหรับเป้าหมายหลักในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คือการทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขที่สมบูรณ์ครบทุกมิติทางด้านสุขภาพ ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคมรอบๆตัว  แก่สมวัยอย่างมีคุณภาพ           นายบรรณกร เสือสิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า อธิบายว่า เราใช้เวลามาประมาณ 5 ปีกว่า ในการบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้  โดยเริ่มจากการคัดกรองสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบล แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม 1 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีโรคประจำตัว สามารถเดินเหินได้สะดวก ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆได้ กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุติดบ้านที่ไม่มีภาวะทางสมอง […]

keyboard_arrow_up