HEALTHY THAI FOOD สุขภาพดีขึ้นสู่เวทีโลก

Q : เรียนคุณหมอสันต์ ที่คุณหมอบอกว่าควรสร้างอาหารไทยในเวทีโลกให้กลายเป็นอาหารไทยเพื่อสุขภาพ (Healthy Thai Food) ถ้าผมคิดจะทำ จะต้องทำอย่างไร มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างครับ Healthy Thai Food A : ประเด็นที่ 1 เนื้อหาสาระของการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีอยู่ 5 เรื่อง คือ ต้องเป็นพืช (Plant Based) คือ เป็นอาหารพืชเป็นหลัก ถ้ามีเนื้อสัตว์ก็จะเป็นแค่กระสาย หรือส่วนประกอบ ต้องเป็นอาหารในรูปแบบใกล้ธรรมชาติ (Whole Food) ซึ่งมีประเด็นย่อยสำคัญ 2 ประเด็น คือ ไม่มีการสกัด หมายถึง การแยกเอามาแต่ส่วนที่ให้แคลอรี เช่น เอามาในรูปของน้ำมัน หรือน้ำตาล หมายความว่าน้ำมันกับน้ำตาลเป็นอาหารสกัดเอากากทิ้ง ซึ่งไม่ใช่อาหารสุขภาพ ไม่มีการขัดสี หมายถึง การขัดผิวของธัญพืชหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเอารำออกจากเมล็ด เช่น การขัดข้าวกล้องให้เป็นข้าวขาว อาหารไทยที่ดีจึงต้องเป็นข้าวกล้อง ไม่ใช่ข้าวขาว มีคุณค่าต่อหน่วยแคลอรีสูง (Nutrient […]

keyboard_arrow_up