“Fight for the Future” นิทรรศการที่เชื่อมต่อระหว่างโลกความจริงและโลกเสมือน

Goodlife อยากจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์การเชื่อมต่อระหว่างโลกความจริงและโลกเสมือน ในนิทรรศการ “Fight for the Future” ที่ชั้น G และชั้น 4 ของ Siam Discovery จุดไฮไลท์ของงานนี้ก็คือ การที่ทุกคนจะได้ลองเล่นและสร้างสรรค์ Avatar ของตัวเอง โดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะ Customize ให้ตัวเราเป็น Fight For Style, Fight For Love, Fight For Nature, Fight For Peace หรือ Fight For Fun และเรายังสามารถถ่ายรูปคู่กับ Avatar ของตัวเองได้ด้วย นอกจากนี้ เรายังสามารถสร้างสรรค์ Boxing Gear ของตัวเองให้แตกต่างและไม่เหมือนใครที่ Future Lab Hyper-personalization by Fairtex รวมถึงทดลองวัดพลังใน Gaming Experience ซึ่งเป็นการต่อยมวยในรูปแบบใหม่ ประสบการณ์ใหม่ […]

keyboard_arrow_up