วันปรินิพพานของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญา

วันปรินิพพานของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศทางปัญญา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 นอกจากเป็นวันลอยกระทงที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็น วันปรินิพพานของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศทางปัญญา ที่หาใครเสมอเหมือนมิได้ ในอรรถกถากล่าวว่า พระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ดับขันธปรินิพานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12   ทูลลาพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน เมื่อพระสารีบุตรทราบว่าในอีก 7 วัน ท่านจะดับขันธปรินิพพาน จึงนึกถึงมารดาบังเกิดเกล้า มารดาของท่านมีบุตรทั้งหมด 7 คน ล้วนบรรลุอรหัตตผล เว้นแต่มารดาผู้ให้กำเนิดเท่านั้นที่ยังไม่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า จึงไม่ได้เป็นอริยบุคคล พระสารีบุตรตรวจดูอุปนิสัยของมารดา เห็นว่าสามารถบรรลุได้อย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบัน ท่านจึงเข้าเฝ้าทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกลับไปโปรดมารดาและเข้าพระนิพพาน ณ บ้านนาฬกะ แคว้นมคธ พระสารีบุตรทูลขอขมาพระพุทธเจ้าหากเคยล่วงเกินพระองค์มาทั้งทางกายและวาจา พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เห็นพระสารีบุตรจะล่วงเกินพระองค์ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือวาจาเลย จึงประทานอนุญาตให้กลับไปดับขันธ์ที่บ้านเกิด พระสารีบุตรมีพระภิกษุรูปอื่นติดตามไปด้วย 500 รูป ด้วยบ้านนาฬกะ อยู่ไกลจากพระเชตวันมาก ต้องใช้เวลาเดินทาง เกือบ 7 วันจึงจะถึง […]

นางสิริมา หญิงงามเมืองแห่งกรุงราชคฤห์

ในสมัยพุทธกาล มีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อ นางสิริมา เป็นผู้หญิงที่มีความงดงามมาก ใครปรารถนาจะได้ร่วมอภิรมย์กับนาง จะต้องจ่ายทรัพย์ต่อหนึ่งคืนสูง

เอ ศุภชัย ผู้จัดการดารามือทอง ยกขบวนนักแสดงไปทอดกฐินที่วัดบ้านเกิด

เอ ศุภชัย ผู้จัดการดารามือทอง ยกขบวนนักแสดงไปทอดกฐินที่วัดบ้านเกิด ผู้จัดการนักแสดงและนักปั้นดารามือทอง เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร พาดาราในสังกัดไปทำบุญทอดกฐินยังวัดทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช     เอ ศุภัชย ศรีวิจิตร พร้อมกับทีมดาราในสังกัด ณเดชน์ คูกิมิยะ, ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์, เจมส์ มาร์, คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส ดาราในสังกัดคนอื่น ๆ พร้อมด้วยคนสนิทในวงการบันเทิง และครอบครัวร่วมกันทอดกฐินที่วัดทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเริ่มจากไหว้พระธาตุนครฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล     ยอดกฐินที่ทุกคนช่วยกันทำบุญในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,737,307บาท ขออนุโมทนากับคุณเอและทุก ๆ ท่านที่ทำบุญในครั้งนี้ค่ะ     ซีเคร็ตขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฐินคือ อานิสงส์แห่งกฐินทาน เมื่อครั้งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติในโลก มีบุรุษเข็ญใจผู้หนึ่ง เขาไร้ญาติพี่น้องและขาดแคลนทรัพย์สินเงินทอง อาศัยเลี้ยงชีพอยู่ในเมืองพาราณสี วันหนึ่งเขาได้ไปหา สิริธรรม มหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์ ๘๐ โกฏิ […]

สาวแซ่บ วุ้นเส้นปฏิบัติธรรม ไกลถึงเชียงราย พร้อมเผยธรรมะดีอย่างนี้นี่เอง

สาวแซ่บ วุ้นเส้นปฏิบัติธรรม ไกลถึงเชียงราย พร้อมเผยธรรมะดีอย่างนี้นี่เอง สาวแซ่บ วิริฒิพา ภักดีประสงค์ หรือ วุ้นเส้นปฏิบัติธรรม ที่ สันติภาวนา จังหวัดเชียงราย เผยว่าพอได้สัมผัสกับธรรมะแล้วรู้สึกดีอย่างไร     ราววันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาราสาววุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์ โพสต์รูปถ่ายในชุดนุ่งขาวห่มขาว ในท่วงท่ากำลังปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้ปฏิบัติหลายท่าน ณ สถานปฏิบัติธรรม สันติภานา จังหวัดเชียงราย และโพสต์ข้อความว่า เกือบ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมถือศีล ที่ สถานปฏิบัติธรรม สันติภาวนา จ.เชียงราย รู้สึกได้ถึงความสงบใจ ได้นั่งสมาธิ เดินจงกรม ถือศีล สวดมนต์ คิดดีพูดดี ละความสุขทางโลก เดินตามรอยพระพุทธเจ้า ปล่อยวางความทุกข์ ได้ง่าย ไม่ยึดติด เราไม่จำเป็นต้องละความสุขทางโลกทุกอย่าง เพราะเรายังเป็นมนุษย์ แค่เรามีจิตใจอยู่ในศีลธรรม ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ปฏิบัติธรรมเท่าที่มีโอกาส เรื่องราวดีดีก้อจะเข้ามาในชีวิต ต้องขอขอบคุณ คุณแม่หญิง […]

หลวงปู่บุญฤทธิ์ละสังขาร สูญเสียอริยสงฆ์สองฝั่งโลก

หลวงปู่บุญฤทธิ์ละสังขาร สูญเสียอริยสงฆ์สองฝั่งโลก หลวงปู่บุญฤทธิ์ละสังขาร ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ พระธรรมทูตที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในต่างแดนจึงได้ฉายาว่า อริยสงฆ์สองฝั่งโลก “หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต” แห่ง วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เมื่อคืนนี้เวลา 22.22 น.  สิริอายุ 104 ปี 73 พรรษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา     ประวัติหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต เป็นบุตรชายของ คุณหลวงพินิจจินเภท ต้นตระกูลจันทรสมบูรณ์ มารดาชื่อนางพินิจจินเภท (แส จันทรสมบูรณ์) เกิดวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2457 อายุ 96 ปี อำเภอพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ นามเดิมว่า “บุญฤทธิ์ จันทรสมบูรณ์” เรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นทางครอบครัวส่งมาเรียนโรงเรียนเซ็นคาเบรียล รุ่น […]

งานศพ พิธีกรรมหลังความตายของศาสนาพุทธ

งานศพ พิธีกรรมหลังความตายของศาสนาพุทธ หลายคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์จัด งานศพ มาก่อน คงเคยสงสัยว่า กระบวนการต่างๆ หลังจากเสียชีวิตแล้ว ต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งขั้นตอนในแต่ละที่อาจแตกต่างกัน หากเสียชีวิตที่โรงพยาบาล พยาบาลจะช่วยแต่งหน้าให้ในเบื้องต้น ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ญาติเตรียมไว้ให้ โดยพยาบาลจะ แต่งตัวให้ผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากนั้น ก็จะพาร่างผู้เสียชีวิตไปที่ห้องเย็นเก็บศพเพื่อทำเอกสารเกี่ยวกับ ใบมรณบัตรและฉีดฟอร์มาลินไม่ให้ร่างกายเน่าเปื่อย ซึ่งขั้นตอนนี้ อาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงถึงครึ่งวัน หลังจากนั้นเราจึงจะนำร่าง ผู้เสียชีวิตออกมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ กรณีที่ไม่ได้เสียชีวิตในโรงพยาบาล ญาติอาจจะเป็นผู้จัดการเอง หรือติดต่อสถานที่รับฌาปนกิจ เช่น วัด เพื่อจัดหาผู้ช่วยจัดการ ทุกอย่างตามความเหมาะสม     รดน้ำศพ สามารถเลือกได้ว่าจะรดน้ำศพที่โรงพยาบาลเลย หรือจะไปรดน้ำศพที่วัด ซึ่งไม่ว่าจะทำที่โรงพยาบาลหรือวัด ก็จะมีคนรับจ้างจัดเตรียมทุกอย่างให้ หลังจากรดน้ำศพก็บรรจุร่างลงโลงศพ   โลงศพและสถานที่จัดงาน การเลือกวัด เราต้องพิจารณาเรื่องความสะดวกในการ เดินทางของผู้ที่จะมางานและสถานที่จอดรถด้วย ศาลาสำหรับจัด งานนั้นมีจำกัด โดยเฉพาะศาลาที่มีเครื่องปรับอากาศและทำเลดี ๆ ซึ่งเราอาจหาศาลาแบบที่ต้องการไม่ได้ หากเราต้องการความมั่นใจว่าจะได้ ศาลาหลังที่ต้องการ ก็ต้องยอมจ่ายเงินจองศาลานั้นไว้เลย ทางวัด จะมีผู้ดูแลศาลาซึ่งเป็นผู้ที่สามารถประสานงานหรือให้หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับการจัดงาน […]

วิธี ฝึกรักตัวเอง ง่ายๆ สไตล์ชาวพุทธ

วิธี ฝึกรักตัวเอง ง่าย ๆ สไตล์ชาวพุทธ การรักตัวเอง เป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุด ง่ายกว่าการไปรักคนอื่นเสียอีก แต่คนทั่วไปมักจะมองข้ามและไม่เห็นความสำคัญของการรักตัวเองสักเท่าไรนัก ลองมา ฝึกรักตัวเอง ง่าย ๆ สไตล์ชาวพุทธ กัน รู้หรือไม่ว่า การฝึกมอบความรักความเมตตาให้ตัวเองหรือผู้อื่นนั้นส่งผลดีต่อร่างกายที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ เมตตาภาวนานั้นสามารลดตัวบ่งชี้ความเครียดที่ใช้วิธีวัดผลจากเลือดและน้ำลายได้ และจัดเป็นการภาวนาประเภทที่เรียกว่า สมถะภาวนา เน้นความสงบสุข สบาย ส่วนการเจริญสติวิปัสสนานั้นเน้นความตื่นรู้และปัญญาญาณ มีงานวิจัยเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเคยทำไว้ โดยศึกษาผู้ที่ฝึกสมถะภาวนาเป็นครั้งแรกติดต่อกัน 3 เดือน พบว่าสามารถช่วยชะลอวัยได้ถึงระดับ DNA เลยทีเดียว ลองมาดูกันว่า การฝึกรักตัวเอง สามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง     มอบความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก่อน สำหรับหลายคน การมอบความเมตตาปรารถนาดีให้ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการมีเมตตาต่อตนเอง! ถ้าไม่เชื่อลองนึกถึงภาพเด็กน้อยตัวเล็กๆ ดู ต่อให้เด็กน้อยนั้นไม่ได้เป็นลูกหลานของเรา แต่เราก็จะพบว่าการมอบความเมตตาปรารถนาดีให้กับเด็กน้อยนั้นแทบจะเกิดขึ้นในใจเราได้เองตามธรรมชาติ ลองฝึกให้ใจคุณได้สัมผัสการมอบความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นประจำ บทความหนึ่งในนิตยสาร Mindful แนะนำว่า ให้ “ตั้งค่า” ความรู้สึกเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นไว้ให้เป็น “โหมดมาตรฐาน” หรือ default mode ของเรา เช่น […]

โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ

โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ โพชฌงค์ หรือ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนทั่วไปได้ เป็นธรรมดาว่ากายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกาย เจ็บป่วยไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะพานจิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง กระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในทำนองเดียวกัน เมื่อจิตใจไม่สบาย ก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย เริ่มต้นตั้งแต่ รับประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้าหมอง ผิวพรรณซูบซีด เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน โพชฌงค์มาจากคำว่า โพชฺฌ กับ องฺค หรือ โพธิ กับองค์ จึงแปลว่า องค์แห่งผู้ตรัสรู้ หรือองค์แห่งการตรัสรู้ก็ได้ พูดตาม ศัพท์ก็คือองค์แห่งโพธิ หรือองค์แห่งโพธิญาณนั่นเอง หมายถึง องค์ประกอบหรือหลักธรรมที่เป็นเครื่องประกอบของการตรัสรู้ หรือองค์ประกอบแห่งโพธิญาณ แสดงว่าหลักธรรมนี้สำคัญมาก เพราะเป็นธรรมที่จะช่วยให้เกิดการตรัสรู้   โพชฌงค์ มี 7 ประการด้วยกัน ได้แก่     องค์ประกอบที่ 1 “สติ” สติมีหน้าที่ดึงหรือตรึงจิตไว้กับสิ่งนั้น ๆ ถ้าเราจะทำอะไร ก็ให้จิตระลึกถึงสิ่งนั้น ดึงเอาไว้เหมือนกับเชือก […]

แพท วงเคลียร์ ชีวิตที่มี ธรรมะของคุณพ่อเป็นเครื่องเตือนสติ

แพท วงเคลียร์ ชีวิตที่มี ธรรมะของคุณพ่อเป็นเครื่องเตือนสติ แพทคิดว่า ถ้าคุณพ่อทราบท่านคงดีใจที่แพทเป็นแบบนี้ คำสอนของท่าน คำพูดที่ท่านสอนแพทในทุก ๆ เช้า ตอนเป็นเด็ก มันยังดังก้องอยู่ในใจของแพทตลอดมา ธรรมะของคุณพ่อเป็นเครื่องเตือนสติ ให้แพททำสิ่งที่ดี แพทหันมาสนใจธรรมะมากขึ้น และแพทเองก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะธรรมะ     คำสอนของคุณพ่อคือเครื่องเตือนสติ แพทซึมซับธรรมะจากคุณพ่อ เพราะท่านชอบศึกษาธรรมะ ท่านสอนเรานั่งสมาธิ โดยให้นั่งสมาธิครั้งละ 15 นาที  แอบมีง่วงบ้าง (หัวเราะ) วันไหนท่านไปวัดก็พาเราไปด้วย แพทซึบซับกับบรรยายกาศของธรรมะ ตอนเด็กเลยชอบไปวัด วัดที่แพทไปบ่อยคือวัดญาณสังวราราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นวัดใกล้บ้านที่ร่มรื่นมาก ทุกเช้าเวลาคุณพ่อขับรถไปส่งที่โรงเรียน ท่านจะพูดธรรมะให้เราฟัง ตอนนั้นฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ยอมรับว่าตอนที่ฟังมันรู้สึกเหนื่อยมาก (หัวเราะ) เพราะเป็นเรื่องที่เด็กเข้าใจยาก แต่ในวันนี้ วันที่ท่านไม่อยู่แล้ว ธรรมะที่ท่านสอนเรา กลับดังก้องอยู่ในหัวของเรา คอยเป็นเครื่องเตือนสติให้เรา คำพูดหนึ่งของคุณพ่อที่แพทจดจำมาตลอดคือ   “จิตใจของคนเรามันเหมือนน้ำ พร้อมจะลงสู่ที่ต่ำเสมอ สติและปัญญาคือเขื่อนกั้นน้ำ ไม่ให้มันตกลงมา”   คำพูดของคุณพ่อที่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเรารู้สึกว่าน่าเบื่อในตอนนั้น กลับอยู่ในใจของเรา ต้องขอบคุณท่านที่ปลูกฝังธรรมะให้เรา […]

ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ เกิดปัญญา

คำสอนของพระพุทธองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์มีจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งหมด คือ เพื่อความดับทุกข์ ถ้าคนคนหนึ่งบอกว่าศึกษาและปฏิบัติธรรมมานานหลายสิบปี และยังคงปฏิบัติอยู่ทุกวันอย่างเคร่งครัดไม่เคยขาด แต่ยังดูถูกคนยังมีปัญหากับลูกกับผัวอยู่แทบทุกวัน คนคนนั้นสมควรต้องกลับมานั่งทบทวนดูแล้วว่า…การปฏิบัติธรรมที่ผ่านมานั้นผิดพลาดที่ตรงไหน

ปัญจสิขรคนธรรพ์ เทพศิลปินคนโปรดของพระพุทธเจ้า

ปัญจสิขรคนธรรพ์ เทพศิลปินคนโปรดของพระพุทธเจ้า ปัญจสิขรคนธรรพ์ คือ เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี เป็นเทวดาศิลปิน แต่คนธรรพ์ตนนี้บรรเลงพิณได้ไพเราะ แม้พระพุทธเจ้ายังทรงเอ่ยชมในความสามารถ คนธรรพ์ เป็นเทพบริวารของท้าวธตรฐ หนึ่งในท้าวจตุโลกบาล เป็นเทพประจำทิศตะวันออก คนธรรพ์ในคติพระพุทธศาสนามีด้วยกัน 3 ประเภท คือ (1) คนธรรพ์ที่มีทิพยวิมาน (2) คนธรรพ์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ และ (3) คนธรรพ์ที่สถิตตามต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมในโลกมนุษย์ เป็นเทวดาที่มีความถนัดในการเล่นดนตรีและฟ้อนรำ คติการบูชาครูของนาฏศิลป์และดนตรีไทยจะบูชาปัญจสิขรคนธรรพ์ด้วย ในฐานะเทวดานักดนตรีผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า และเป็นเทวดาที่มีฝีมือการเล่นดนตรีได้ยอดเยี่ยม ปัญจสิขร มีความหมายว่า ” 5 จุก” ซึ่งคนธรรพ์ตนนี้มีจุกผม 5 จุกบนศีรษะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีมาตั้งแต่อดีตชาติ หัวโขน หรือรูปเคารพของท่านจึงมีลักษณะเป็นเทวดาสวมชฏา 5 ยอด ปัญจสิขรคนธรรพ์ในอดีตชาติสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างศาลา สระน้ำ ถนน อันเป็น สาธารณประโยชน์แก่ผู้คนทั่วไป พอสิ้นอายุขัยแล้วก็มาเกิดเป็นคนธรรพ์ชั้นสูง มีทิพยสมบัติเป็นของตนเอง นอกจากความสามารถในการบรรเลงพิณเป็นเลิศแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นเลขาประจำตัวพระอินทร์อีกด้วย ใน สักกปัญหสูตร กล่าวว่า ก่อนที่พระอินทร์ หรือท้าวสักกะเทวราช พร้อมด้วยเทพบริวารจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า […]

ศิลปะจีนในวัดไทย ความต่างที่ลงตัวระหว่างสองวัฒนธรรม

ศิลปะจีนในวัดไทย ความต่างที่ลงตัวระหว่างสองวัฒนธรรม ศิลปะจีนในวัดไทย  มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่มาเด่นชัดมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเป็นพระราชนิยมและความสนพระทัยในวัฒนธรรมจีนของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3     ศิลปะจีนในวัดไทยส่วนใหญ่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นจากพระราชนิยมและความสนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ไม่ได้เพียงแต่เข้ามาในฐานะเครื่องประดับตกแต่งศาสนสถานเท่านั้น แต่มีอิทธิพลต่อด้านสถาปัตยกรรมด้วย เช่น พระอุโบสถและพระวิหารที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 3 จะตกแต่งด้วยวัสดุจากจีน เช่น กระเบื้องจีน และลวดลายแบบจีน รวมทั้งการวาดจิตรกรรมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมจีน เช่น สามก๊กและไซอิ๋ว ใช้เทคนิคนูนต่ำ เช่น จิตรกรรมเรื่องไซอิ๋วที่วัดบวรนิเวศวิหาร และจิตรกรรมเรื่องสามก๊กที่วัดพิชยญาติการาม       ศิลปะจีนนอกจากมีความงดงามแล้ว ยังแฝงด้วยปริศนาหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ ไม่เท่านั้นยังเป็นการสะท้อนและอนุรักษ์คติความเชื่อของชาวจีนไว้อีกด้วย เช่น ความเชื่อเรื่องสิริมงคลของจีนที่ปรากฏในประมาติกรรมและจิตรกรรม     ศิลปะจีนภายในวัดไทยในแต่ละแห่งมีจุดเด่นและลักษณะที่สวยงามแตกต่างกันออกไป จึงขอนำเสนอศิลปะจีนในแต่ละวัดน่าสนใจดังนี้     เสามังกร หรือเสาประทีป  ในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เสามังกร หรือเสาประทีป  เป็นเสาหินที่ประดับด้วยลวดลายมังกร ตามความเชื่อของจีนประดับไว้เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย และเป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้า ยังเป็นเทพผู้ประทานน้ำและฝนอีกด้วย     จิตรกรรมนูนต่ำเรื่องไซอิ๋วที่ซุ้มเจดีย์ […]

 สหัมบดีพรหม พระพรหมผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์

 สหัมบดีพรหม พระพรหมผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์ สหัมบดีพรหม หรือท้าวมหาพรหมพระองค์นี้ มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้อาราธนาพระพุทธเจ้า ให้เสด็จโปรดเวไนยสัตว์ ให้สัตว์โลกทั้งหลายผู้มีอวิชชาไม่ต่างจากเศษฝุ่นที่บดบังดวงตา ได้โอกาสมีดวงตาเห็นสัจธรรมของจักรวาล ท้าวมหาพรหมพระองค์นี้ ครั้งสมัยพระกัสสปพุทธเจ้าทรงเป็นพระเถระมีชื่อว่า “สหกะ” ได้บำเพ็ญฌานแล้วทำลายขันธ์จากภพมนุษย์ อุบัติเป็นพรหมยังพรหมโลก หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงพิจารณาเห็นว่าสัจธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนั้นมีความยากและลึกซึ้งเกินไป เกรงว่ามนุษย์ เทวดา และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังหลงอยู่ในกามคุณ จะไม่เข้าใจในคำสอน จึงทรงตัดสินพระทัยไม่เสด็จโปรดสัตว์ เมื่อท้าวมหาพรหมพระองค์นี้ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงไม่โปรดสัตว์ ก็เสด็จลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที แล้วขอร้องให้พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเวไนยสัตว์ เพราะสัตว์โลกที่มีกิเลสน้อยยังพอมีอยู่ สามารถฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเข้าใจ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเวไนยสัตว์ด้วยทิพยจักษุแล้วทรงพบเป็นจริงตามที่ท้าวมหาพรหมกล่าว สัตว์บางพวกมีกิเลสหนา บางพวกมีกิเลสบาง บางพวกสอนง่าย บางพวกสอนยาก ไม่ยากต่อการมุ่งมั่นสั่งสอนของพระองค์ จากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์ นับแต่นั้นมาจึงกลายเป็นธรรมเนียมก่อนที่พระภิกษุจะแสดงธรรม ต้องมีคนกล่าวบทอาราธนาธรรมขึ้นก่อน ซึ่งบทอาราธนาธรรมนี้เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สหัมบดีพรหมทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์นั่นเอง   คำอาราธนาธรรม “พรหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะตี กัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป ปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชัง ฯ” คำแปล : […]

ถอดรหัสจักรวาล พระปรางค์วัดอรุณ ราชวราราม

ถอดรหัสจักรวาล พระปรางค์วัดอรุณ ราชวราราม หลังจากท่องงานสมโภชพระอารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปแล้ว แอดก็ข้ามลำน้ำเจ้าพระยาจากฝั่งท่าเตียนที่ยักษ์ตีกัน มาฝั่งธนบุรีเพื่อเยี่ยมชมความงดงามของ พระปรางค์วัดอรุณ  ในยามค่ำ งดงามไม่แพ้ตอนกลางวันเลยค่ะ วัดอรุณราชวราราม วัดสำคัญสมัยกรุงธนบุรี แต่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่า “วัดมะกอกนอก” ต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราชกำลังเสด็จไปเมืองเพชรบุรีแล้วมาถึงวัดแห่งนี้ตอนรุ่งเช้า จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดแจ้ง” บริเวณยังเป็นที่ตั้งของชุมชนหลายเชื้อชาติ เช่น ชุมชนจีน ชุมชนโปรตุเกส และชุมชนมุสลิม จึงปรากฏศาสนสถาน 3 ศาสนาขึ้นในบริเวณนี้     พระมหาธาตุประจำพระนคร หลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา รัชกาลที่ 2 ทรงมีพระราชดำริว่า กรุงรัตนโกสินทร์ยังไม่มีพระมหาธาตุสูงใหญ่สำหรับพระนคร จึงโปรดฯ ให้สร้างเสริมพระปรางค์องค์เก่าแก่ขึ้นในวัดแจ้งที่สูงเพียง 8 วา ให้สูงใหญ่กว่าเดิม และพระราชทานนามวัดแจ้งเป็น “วัดอรุณราชธาราม” แล้วโปรดฯให้กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ (รัชกาลที่ 3) เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ไม่ทันจะจัดพิธีฉลองพระปรางค์องค์ใหม่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อน จึงจัดพิธีฉลองพระปรางค์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 พระปรางค์วัดอรุณมีความสำคัญในฐานะพระมหาธาตุแห่งพระนคร ซึ่งต่อเติมพระธาตุให้สูงใหญ่ขึ้นจากพระปรางค์องค์เก่า […]

อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน

อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน พระพุทธเจ้าตรัสถึง อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน หรือผลแห่งการทำทานของคนดีไว้ในสัปปุริสทานสูตร  ว่า สุปปุริสทานมี 5 ประการ ประกอบด้วย 1. การให้ทานด้วยศรัทธา 2. การให้ทานด้วยความเคารพ 3. การให้ทานในขณะเวลาที่สมควร 4. ผู้ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ และ 5. การให้ทานโดยไม่สร้างความลำบากแก่ตนเองและผู้อื่น การให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก มีรูปร่างงดงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณดี การให้ทานด้วยความเคารพ ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ที่บุตร ภรรยา และบริวารเชื่อฟังคำสั่งสอนด้วยความตั้งใจ การให้ทานในขณะเวลาที่สมควร ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาตามสมควร ผู้ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ที่มีจิตน้อมไปในกามคุณ 5 สูงยิ่งขึ้น การให้ทานโดยไม่สร้างความลำบากแก่ตนเองและผู้อื่น ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ไม่ได้รับภัยจากไฟ น้ำ […]

ยุติ วงจรปฏิจจสมุปบาท เพื่อตัดภพให้สิ้นชาติ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ยุติ วงจรปฏิจจสมุปบาท เพื่อตัดภพให้สิ้นชาติ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ หากต้องการสิ้นสังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด ต้องเข้าใจในปฏิจจสมุปบาท แต่เข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องทำลาย วงจรปฏิจจสมุปบาท ด้วย เพื่อให้กระจ่างในเรื่องนี้ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญตอบปัญหาธรรมที่มีผู้สนใจส่งเข้ามาในหัวข้อปฏิจจสมุปบาท เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติ และเข้าใจในหลักธรรมนี้มากขึ้น   ปฏิจจสมุปบาทและอิทัปปัจจยตาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ตามจริงแล้วเป็นหลักธรรมเดียวกัน ท่านเรียกว่า “อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท” เป็นกระบวนการของธรรมที่ส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ หรือเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งต่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ แต่เพราะเป็นหลักธรรมชื่อยาวเรียกยาก จึงนิยมแยกเรียกเป็นอิทัปปัจจยตาบ้าง ปฏิจจสมุปบาทบ้าง   ทำอย่างไรไม่ให้เกิดการยึดติด (อุปาทาน) การยึดติด หรือที่ท่านเรียกว่า “อุปาทาน” เกิดขึ้นจากตัณหา มันเป็นกระบวนการสืบทอด อุปาทานไม่สามารถเกิดขึ้นมาเองได้  ซึ่งในวงจรของปฏิจจสมุปบาทอธิบายไว้ชัดเจนว่า อุปาทานมาจากตัณหา ตัณหาก็มาจากเวทนา เวทนาก็มาจากผัสสะ ทีนี้ผัสสะหรือการกระทบ เมื่อผัสสะเกิดขาดสติ กิเลสก็มาจึงเกิดเป็นเวทนา หรือความรู้สึก มีความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ จึงเกิดตัณหาตามมา ไม่ต่างจากวงจรชีวิตของหนอน ที่จะกลายเป็นผีเสื้อในวันข้างหน้า จากตัณหาก็เป็นอุปาทาน ทำอย่างไรไม่ให้เกิดอุปาทาน มีวิธีเดียวคือการมีสติในขณะเกิดผัสสะ เช่น เห็นก็รู้ว่าเห็น […]

สิ้นแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)

สิ้นแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วงการสงฆ์สูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปอีกหนึ่งรูป     ไทยรัฐรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานกรรมการวัดสัมพันธวงศาราม กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการ มส. มรณภาพลงอย่างสงบด้วยความชราภาพที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สิริรวมอายุ 100 ปี 81 พรรษา ส่วนกำหนดการต่างๆ จะมีการประชุมกับทางพระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม และคณะกรรมการวัดสัมพันธวงศาราม เบื้องต้นคาดว่าจะมีพิธีสรงน้ำในวันที่ 12 พ.ย. หรือวันที่ 13 พ.ย.นี้     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ลำดับที่ 7 […]

กำเนิดมนุษย์ เรื่องน่าคิดจากพระไตรปิฎก

กำเนิดมนุษย์ เรื่องน่าคิดจากพระไตรปิฎก มีหลายทฤษฎีที่กล่าวถึงการ กำเนิดมนุษย์ วิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบนี้ ศาสนาซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ที่เก่าแก่ก่อนวิทยาศาสตร์ ก็พยายามตอบคำถามนี้ โดยการยกให้พลังอำนาจวิเศษที่เรียกว่า “พระเจ้า” “พระเป็นเจ้า” หรือ “เทพ” เป็นผู้สร้างมนุษย์ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์ แต่พระพุทธเจ้าตรัสการกำเนิดมนุษย์ไว้ในพระสูตรที่มีชื่อว่า “อัญคัญญสูตร” โดยยกมาพอสังเขปว่า ครั้งเมื่อโลกพินาศไปแล้ว พรหมชั้นอาภัสสรพรหม พรหมเหล่านี้ไม่มีเพศ กิน (ความรู้สึก) ปีติเป็นอาหาร มีรัศมีแผ่ซ่านทั่วกาย เดินทางด้วยการเหาะไปในอากาศ มีวิมานที่งดงาม แล้วโลกก็สงบลงหลังจากการพินาศครั้งใหญ่กลายเป็นผืนน้ำ ตอนนั้นไร้ซึ่งกาลเวลา ไม่มีกลางวัน กลางคืน ไม่มีวัน ไม่มีเดือน และปี ไม่มีฤดูกาล เพราะถูกบดบังด้วยรัศมีของพรหมเหล่านี้ ต่อมาเกิดง้วนดินล่องลอยอยู่เหนือผิวน้ำ เป็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนนมสดที่ถูกเคี่ยวให้งวด พอเย็นลงก็จับเป็นปึกแผ่น สีคล้ายเนยข้นอย่างดี ส่งกลิ่นหอมไปทั่ว พรหมองค์หนึ่งได้กลิ่นหอมของง้วนดินก็ชักชวนพรหมองค์อื่นเหาะลงมาจากวิมาน แล้วลิ้มรสง้วนดินซึ่งมีรสชาติคล้ายน้ำผึ้ง พรหมทั้งหลายเกิดความอยาก (โลภะ) ขึ้นมา จึงกินง้วนดินนั้น รัศมีกายของพรหมจึงเสื่อมไป ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เวลากลางวันและกลางคืน ดวงดาวบนท้องฟ้า วันและเวลาจึงเกิดขึ้น พรหมเหล่านั้นเพลิดเพลินกับการกินง้วนดิน เมื่อไม่มีรัศมีแล้ว จึงปรากฎสีผิวกายชัดแจน แล้วพรหมแต่ละองค์ก็มีสีผิวกายแตกต่างกันไป […]

keyboard_arrow_up