Dhamma Daily : พยายาม ช่วยแมว โดนยาเบื่อ แต่ไม่สำเร็จแมวตาย อย่างนี้บาปไหม

Dhamma Daily : พยายาม ช่วยแมว โดนยาเบื่อ แต่ไม่สำเร็จแมวตาย อย่างนี้บาปไหม ถาม : ดิฉันพยายามจะ ช่วยแมว ที่โดนยาเบื่อโดยหาสูตรในอินเทอร์เน็ต แต่พอช่วยแล้วอาการของแมวกลับแย่ลงกว่าเดิม และตายไปในที่สุด ดิฉันเสียใจมาก ไม่รู้ว่าความพยายามที่จะช่วยกลับทำให้แมวตัวนี้ยิ่งตายเร็วขึ้นหรือไม่ อย่างนี้ดิฉันจะบาปมากไหมคะ พระวิชิต ธมมชิโต ได้ตอบปัญหาไว้ดังนี้ ตอบ : ไม่บาปหรอก เพราะเราไม่ได้มีเจตนาใด ๆ ที่จะทำร้ายหรือฆ่าแมวนั้นเลย การตายของแมวมาจากพิษของยาเบื่อเป็นหลัก สมมุติว่าการกระทำของเราอาจมีส่วนทำให้แมวตายเร็วขึ้นบ้าง แต่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เรามิได้มีเจตนาร้ายใด ๆ เราพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วเพื่อช่วยชีวิตแมวตัวนั้น ตรงกันข้าม การกระทำดังกล่าวจัดเป็นบุญใหญ่ เพราะเกิดจากจิตใจที่มีความกรุณาอยากให้แมวพ้นทุกข์ทรมานจากพิษยาเบื่อและความตายถึงกับยอมสละเวลา แรงกายแรงใจ รวมถึงกำลังทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นธรรมดาของปุถุชนที่ต้องเสียใจบ้าง เมื่อสิ่งที่ตั้งใจทำนั้นไม่สัมฤทธิผล แต่เราไม่ควรให้ความเศร้าหรือความรู้สึกผิดนั้นครองใจอยู่นาน เพราะจัดเป็นอกุศล ทำให้ทุกข์ จิตเศร้าหมอง รวมถึงอาจเป็นเหตุให้เราไม่กล้าช่วยชีวิตแมวหรือสัตว์อื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย ให้ถือเสียว่าเขาสิ้นทุกข์สิ้นกรรมของการเกิดมาเป็นแมวแล้ว หากมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาอาจทุกข์ทรมานจากพิษของยายิ่งกว่านี้ก็เป็นได้ แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่งเขาไปสู่สุคติคือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วขณะนี้ ส่วนหลักธรรมที่ควรต้องนำมาใช้ช่วงนี้คือ อุเบกขา เป็นการวางใจให้เป็นกลาง ยอมรับผลที่เกิดขึ้นหลังจากได้พยายามทำเต็มที่แล้ว ควรน้อมนำประสบการณ์นี้มาพิจารณาให้เห็นถึงความบอบบางของชีวิต เห็นภัยของความโกรธ […]

Dhamma Daily: รักคนมีครอบครัวแล้ว ผิดศีลไหมคะ

Dhamma Daily: รักคนมีครอบครัวแล้ว ผิดศีลข้อ 3 ไหมคะ – อยากถามเรื่องการผิด ศีล ข้อ 3 ค่ะ คือเรื่องมีอยู่ว่า ดิฉันมีคนพิเศษที่รัก และรู้ใจกันมา

Dhamma Daily : พ่อแม่ไม่ดี ลูกควรเคารพเลี้ยงดูหรือไม่

Dhamma Daily : พ่อแม่ไม่ดี ลูกควรเคารพเลี้ยงดูหรือไม่ ถาม : พระพุทธศาสนาสอนว่า พ่อแม่คือพระในบ้าน ให้เคารพพ่อแม่เหมือนกับพระ ถ้าคิดพูด ทำ ไม่ดีจะเป็นบาป แต่สงสัยว่า เป็นการมองด้านดีเพียงด้านเดียวหรือไม่คะ ถ้า พ่อแม่ไม่ดี เช่น ทำร้ายลูก พ่อข่มขืนลูกตัวเอง แม่เอาลูกไปค้ากาม หรือทำร้ายลูก จนส่งผลไม่ดีกับลูกไปตลอดชีวิต เหล่านี้ถือเป็นพระในบ้านได้อีกหรือคะ ทำไมเรายังต้องรักและดูแลพ่อแม่แบบนี้ และพ่อแม่ไม่ได้ดีไปทุกคน บางคนไม่อยากท้องแต่ทำแท้งไม่ได้ ก็ไม่ดูแลลูกในท้องให้ดี คลอดออกมา สุขภาพก็ไม่แข็งแรง อย่างนี้เป็นพระให้ลูกเคารพได้อีกไหมคะ ถ้าไม่รัก ไม่คิดดี ไม่พูดดี แล้วจะบาปไหม ถ้าเป็นบาป เพราะสาเหตุอะไรคะ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ ได้ตอบปัญหาไว้ดังนี้ ตอบ : ต้องเข้าใจก่อนว่า พ่อแม่จะตั้งใจทำให้เราเกิดมาหรือไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่ เกิดมาแล้วจะเลี้ยงดูเราหรือไม่เลี้ยงดูเราก็ตาม ที่เรามีชีวิตเกิดเป็นคนได้เพราะพ่อแม่ ซึ่งการเกิดเป็นคนนี่ยากนะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก ได้เกิดมาแล้วถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้น สร้างคุณธรรมความดีหรือบารมีได้มากยิ่งกว่าการเกิดในภพภูมิใด เมื่อเราได้เกิดมา ไม่ว่าในครอบครัวที่ยากดีมีจนสถานใด พ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างไร […]

Dhamma Daily : อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ ควรทำอย่างไร

Dhamma Daily : อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ ควรทำอย่างไร ถาม : หลายครั้ง อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ เช่น เห็นรถพยาบาลวิ่งผ่านก็อยากแผ่เมตตาขอให้ผู้ป่วยปลอดภัย หรือเวลาเห็นคนอื่นกำลังทำไม่ดีก็อยากแผ่เมตตาให้เขาอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเลย การแผ่เมตตานี้ควรท่องในใจว่า “สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์…” ทุกครั้งหรือไม่คะ เพราะบางทีนึกคำสวดบาลีไม่ออก สวดไม่ทันเหตุการณ์นั้นค่ะ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ได้ตอบปัญหาดังนี้ ตอบ : ไม่จำเป็นต้องพูดคำบาลีก็ได้ เรานึกขึ้นอย่างไรก็พูดตามที่เราคิด อยู่ที่ใจของเรา อยู่ที่เจตนาของเรา เห็นรถพยาบาลผ่านมาก็ขอให้คนในรถพยาบาลอย่าถึงแก่ชีวิต ให้เขาหาย เห็นคนถูกทำร้ายก็แผ่เมตตาขอให้เขาอย่าถึงแก่ชีวิตเลย เป็นคำพูดอะไรก็ได้ในเรื่องดีงามที่เรานึกขึ้นได้ เพียงทำใจของเราให้มีเมตตา มีความปรารถนาดีต่อเขา เราจะแต่งคำแผ่เมตตาของตัวเองก็ได้ เอาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เอาตามความปรารถนาของเราที่เรามีต่อเขา ไม่จำเป็นต้องท่องคำตามบทสวดก็ได้   ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 234 ผู้เขียน/แต่ง : พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ Photo by Ben White on […]

Dhamma Daily : เห็นข่าวคน ทำร้ายสัตว์ รู้สึกโกรธ ควรปล่อยวางอย่างไร

Dhamma Daily : เห็นข่าวคน ทำร้ายสัตว์ รู้สึกโกรธ ควรปล่อยวางอย่างไร ถาม : เมื่อดิฉันเห็นข่าวหมาแมวและสัตว์ต่างๆ ถูกทำร้าย รู้สึกโกรธคนทำร้ายมาก อยากเข้าไปทุบตีคนที่ ทำร้ายสัตว์ ทำไมมนุษย์ถึงใจร้ายขนาดนี้ เห็นข่าวพวกนี้ต้องเปลี่ยนช่องทันที ทำอย่างไรถึงจะปล่อยวางเรื่องนี้ได้คะ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ ตอบปัญหาไว้ดังนี้ ตอบ : ต้องคิดตามความเป็นจริงว่า เรามี เมตตา ถูกแล้ว ถ้าช่วยสัตว์ได้เราก็อยากช่วย นี่เป็นความ กรุณา ถ้าช่วยให้สัตว์รอดตายหรือพ้นจากการทุบตีทรมาน เราก็ยินดีหรือมี มุทิตา แต่ถ้าช่วยไม่ได้ เราต้องวาง อุเบกขา ไม่อย่างนั้นเราจะทุกข์ใจ ทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นแท้ ๆ เลยนะ อีกอย่างหนึ่งคือ ต้องคิดในแง่ของกฎแห่งกรรมว่า สัตว์โลกเกิดมาและดำเนินชีวิตไปตามแรงกรรม ไม่เพียงแต่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นที่เบียดเบียนกัน แม้แต่มนุษย์ก็เบียดเบียนสัตว์เดรัจฉานและเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกัน เพราะมีกรรมสัมพันธ์ที่ต้องมาทำร้ายกันจากอกุศลกรรมที่ทำไว้ และมาเกื้อกูลกันตามกุศลกรรมที่มีต่อกัน เราไม่สามารถแก้กรรมของคนอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ดังคำที่ว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ถ้าช่วยได้เราก็ช่วย แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องวางใจอุเบกขา คิดเสียว่าเป็นกรรมของสัตว์ คนที่ทำร้ายสัตว์ เพราะสัตว์เคยทำร้ายเขามาก่อน […]

Dhamma Daily : ถ้าเราเป็น เมียน้อย มาตลอด จะทำอะไรเพื่อลดกรรมนี้ได้ไหมคะ

Dhamma Daily : ถ้าเราเป็น เมียน้อย มาตลอด จะทำอะไรเพื่อลดกรรมนี้ได้ไหมคะ ถาม : ถ้าเราเป็น เมียน้อย มาตลอด จะทำอะไรเพื่อลดกรรมนี้ได้ไหมคะ จริง ๆ อยากเลิกเป็นเมียน้อย แต่ทำไม่ได้เสียที พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ ตอบปัญหานี้ไว้ว่า ตอบ : ที่ทำไม่ได้เพราะใจไปผูกกับเขา สำคัญว่ามีลูกกันแล้วหรือยัง แล้วเมียหลวงเขารู้หรือเปล่า รู้แล้วเขาทุกข์ใจขนาดไหน ถ้ายังไม่มีลูกด้วยกันเราต้องการจะเลิกก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลิกได้ถ้าอยู่กันต่อไปก็จมปลักอย่างนี้ ไม่มีใครมีความสุข ผู้เป็นเมียน้อยก็ละอายใจ ผู้เป็นเมียหลวงก็ทุกข์ใจ คับแค้นใจ เสียใจที่สามีนอกใจ ผู้เป็นสามีก็ไม่เป็นสุข มัวแต่พะว้าพะวังกับทั้งเมียหลวงเมียน้อย ถ้ายังไม่มีลูกก็ควรบอกเขาตรง ๆ ว่าเราไม่สามารถทนอยู่ในสภาพนี้ได้ แต่ไม่ใช่ไปยุให้เขาเลิกกับเมียหลวงนะ เราขอแยกทางออกมาดีกว่า อาจจะเจ็บปวดระยะแรก แต่นานไปเวลาจะช่วยเยียวยารักษาจิตใจ แล้วเราก็อาจมีโอกาสเจอคนใหม่ที่เหมาะสมกว่าก็ได้ แต่ถ้ามีลูกแล้วก็ยาก เพราะมีห่วงผูกพันกันแล้ว ต้องให้สามีของเราวางตัวให้เป็นธรรม ดูแลเมียหลวงและครอบครัวของเขาไม่น้อยกว่าเรา อย่าให้เมียหลวงทุกข์ใจ ปัญหานี้ถ้าเลิกกับเขาก็เจ็บปวดเพียงระยะต้น เพื่อที่จะได้สบายระยะยาว ซึ่งควรเลือกระยะยาวไว้ดีกว่า จะได้จบเรื่อง ดีกว่าอยู่อย่างผิดศีลกันด้วย ขอให้ไปพิจารณาดู   ที่มา […]

Dhamma Daily : วิธี ตัดกิเลส สำหรับชาว shopaholic

ถาม : ดิฉันเป็นคนที่ค่อนข้างตามแฟชั่น เห็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าออกใหม่ก็อยากได้ ทั้งที่ของเก่าก็ยังมี ไม่ทราบว่าจะตัด กิเลส อย่างไรดีคะ

Dhamma Daily : ผม เป็นเกย์ เพราะชาติที่แล้ว ผิดลูกผิดเมียคนอื่น จริงไหมครับ

Dhamma Daily : ผม เป็นเกย์ เพราะชาติที่แล้ว ผิดลูกผิดเมียคนอื่น จริงไหมครับ ถาม : ผม เป็นเกย์ เพราะชาติที่แล้ว ผิดลูกผิดเมียคนอื่น จริงไหมครับ พระมหา ดร.ธนาธิป มหาธมมรกขิโต ตอบปัญหาไว้ดังนี้ ตอบ : การเป็นเกย์มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย ไม่ใช่เฉพาะผู้ถามเท่านั้น จงอย่าเสียใจในสิ่งที่ตนเองเป็น เพราะการจะเป็นบางอย่างได้นั้น แสดงว่าเราได้เลือกทางเดินนี้แล้ว จงภูมิใจในสิ่งที่เราเลือกเป็น ความทุกข์จากธรรมชาตินั้นก็แย่อยู่แล้ว ยังต้องมาทุกข์เพราะการฝืนธรรมชาติอีกหรือ ส่วนข้อถามที่ว่า จริงไหมที่เป็นเกย์เพราะเคยผิดลูกเมียชาวบ้านในอดีตชาติ ข้อนี้ต้องตอบว่าจริงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือ ผู้มีเจตนาล่อลวงหรือล่วงละเมิดสิทธิการครอบครองของผู้อื่น เช่น การผิดเมียชาวบ้าน ถือว่าเป็นความผิด และทุกความผิดจะต้องเป็นวิบาก คือผลกรรม ดังนั้นผู้ทำความผิดต้องรับโทษ คือผลของการกระทำนั้นเสมอ มีตัวอย่างเล่าไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 28 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 20 ขุททกนิกายชาดก ภาค 2 เรื่องมหานารทกัสสปชาดก (พระมหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี) ว่า “หม่อมฉันคบชู้ภรรยาของผู้อื่นจึงเกิดเป็นลา ต้องรับใช้พวกลูกผู้ดีให้ขี่หลังและลากรถ […]

Dhamma Daily : หาก ทำการุณยฆาต สัตว์ที่ป่วยหนักจะถือเป็นบาปหรือไม่

ถาม : สุนัขที่บ้านป่วยหนักมาก ไม่สามารถขยับร่างกายได้ มีลักษณะเหมือนคนเป็นอัมพาต เห็นแล้วเป็นที่น่าเวทนามาก อยากให้เขาไปสบายไม่ต้องทุกข์ทรมาน อย่างนี้ถ้าเราคิดจะ การุณยฆาต เขา จะถือเป็นบาปไหมคะ

Dhamma Daily : เสพข่าวเรื่องวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจนเริ่มเสื่อมศรัทธาใน พระสงฆ์ ทำอย่างไรดี

ถาม : ผมเสพข่าวเรื่องวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจนตอนนี้เริ่มเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์แล้ว ผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้เลย ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีครับ

Dhamma Daily : มีคนทักเรื่อง โหงวเฮ้ง แต่ไม่อยากทำศัลยกรรม ทำอย่างไรดี

ถาม : ดิฉันเคยโดนทักเรื่อง โหงวเฮ้ง โดยหมอดูบอกว่าควรปรับทรงดวงตาเนื่องจากดิฉันเป็นคนหางตาตก แต่ในใจก็คิดว่าการทำศัลยกรรมเป็นสิ่งสิ้นเปลือง ไม่ทราบว่าดิฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีคะ

Dhamma Daily : วิธีทำใจสำหรับคนที่ใกล้จะโดน เลย์ออฟ

ถาม : ผมกำลังจะโดน เลย์ออฟ แบบไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจ เครียดมาก ไม่ทราบว่าจะทำใจอย่างไรดีครับ

Dhamma Daily : ต้องทำงานกับ หัวหน้า ที่ไร้ศักยภาพ ทำอย่างไรดี

ถาม : ดิฉันจำเป็นต้องทำงานกับ หัวหน้า ที่ไร้ศักยภาพทั้งในการทำงาน และในการเป็นผู้นำ เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ก็รู้สึกแบบเดียวกันจนพากันไม่อยากมาทำงาน ไม่อยากมารับคำสั่งจากหัวหน้าที่ไร้ประสิทธิภาพ ไม่ทราบว่าพวกเราควรปรับตัวปรับใจกันอย่างไรดีคะ

Dhamma Daily : ชอบ เปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่นจนรู้สึกเป็นทุกข์ ทำอย่างไรดี

ถาม : ดิฉันอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตา ไปจนถึงเรื่องชีวิตการงาน ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรให้เลิกคิดเปรียบเทียบดีคะ

Dhamma Daily : คุณยาย เสพสื่อ จนหวาดระแวง ควรทำอย่างไรดี

ถาม : คุณยายของดิฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเสพสื่อในโทรทัศน์จนหวาดระแวงทุกสิ่งรอบตัว ไม่ชอบออกจากบ้าน ไม่อยากกลับบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะกลัวจะเกิดอันตรายจนบางครั้งลูกหลานก็คิดว่าท่านหวาดระแวงเกินเหตุ

Dhamma Daily : แม่ป่วยหนัก ต้องลักขโมยเงินคนอื่นมารักษาแม่ ถือเป็นคนชั่วไหมคะ

Dhamma Daily : แม่ป่วยหนัก ต้องลักขโมยเงินคนอื่นมารักษาแม่ ถือเป็นคนชั่วไหมคะ หากครอบครัวยากจน แล้ว แม่ป่วยหนัก กะทันหัน ลูกหมดหนทางจะหาเงินมารักษา จึงไปลักขโมยคนอื่น อย่างนี้จะถือว่าลูกเป็นคนชั่วไหมคะ   พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ  พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาตอบว่า ลูกคนนี้มีจิตสองฝ่ายคือ เป็นทั้งฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมในคนคนเดียว ซึ่งจิตฝ่ายธรรมะนั้นเป็นกุศลจิตที่มีความกตัญญู-กตเวทีต่อแม่ เป็นจิตที่น่าอนุโมทนา แต่จิตอีกด้านเป็นฝ่ายอธรรม เป็นจิตอกุศล เพราะการลักขโมยถือว่าเป็นบาป ซึ่งการทำบุญกับแม่ในลักษณะนี้เป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นบุญที่ด่างพร้อย เพราะมีตัวบาปติดมาด้วย ซึ่งจะส่งผลเสียทางโลกตามมาอีกมากมาย เช่น หากแม่ทราบภายหลังว่าเงินที่นำมารักษาได้มาจากการลักขโมย อาจทำให้แม่เสียใจจนล้มป่วยหนักกว่าเดิม หรือหากขโมยไม่สำเร็จแล้วลูกต้องติดคุกติดตาราง ใครจะดูแลรักษาแม่ ทางที่ดีที่สุดคือ ให้ลูกคนนี้ได้เข้าใจธรรมะแล้วจะพบว่ามีวิธีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพโดยชอบมากมายที่สามารถหาเงินมาช่วยแม่ได้ เช่น อาจขอผัดผ่อนจากโรงพยาบาลในการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ แล้วพยายามทำงานที่สุจริตให้หนักขึ้น หรือหาวิธีการอื่นซึ่งจะมีเข้ามาเองตามวาระแห่งกรรม ขอเพียงยึดหลักธรรมในใจว่า หากกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่หรือใครก็ตาม ต้องทำโดยไม่ก่อเวรสร้างบาป ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต ภาพ : rawpixel on Pixabay Secret Magazine (Thailand) หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected] บทความน่าสนใจ True story : ขอบคุณ “ความสูญเสีย” ที่ทำให้ฉันเข้มแข็ง สก็อต นีสัน เศรษฐีผู้หันหน้าเข้าหากองขยะ โก๊ะตี๋ อารามบอย “ขอทำวันนี้เพื่อแม่ แม้จะโคตรรรเหนื่อย” Dhamma Daily : กว่าจะ ทำดีเพื่อแม่ ก็สายไป […]

Dhamma Daily : ทำสัญญาซื้อที่ดิน แต่กลับถูกโกงจนเสียเงินไปหลายล้าน ทุกข์ใจ มากทำอย่างไรดี

ถาม : ไปซื้อที่ดินเข้าหุ้นกัน 5 คน แต่คนที่ทำสัญญากลับโกงและเป็นนายหน้าเสียเอง ทั้งยังไม่ยอมโอนที่ดินให้และยังโกงเงินไปอีกหลายล้านบาท ทุกข์ใจ มากจะทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : อยากทำบุญ แต่ไม่มีเงิน ต้องทำอย่างไรชีวิตจึงจะดีขึ้นคะ

ถาม : ดิฉันกู้เงินมาเยอะมากจนเป็นหนี้หลายแสน อยากทำบุญ แต่ก็ไม่มีเงินทำบุญ จะทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นคะ

keyboard_arrow_up