CHOOSING A WALKING STICK เลือกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ

CHOOSING A WALKING STICK เลือกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ   เมื่อเข้าสู่วัยชรา ปัญหาสุขภาพที่มักพบบ่อยมากที่สุดคงจะเป็นเรื่องการทรงตัว ซึ่งส่งผลต่อการหกล้มและอาการบาดเจ็บที่จะตามมาอีกมากมาย National Council on Aging (NCOA) องค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุรายหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ทุก ๆ 11 วินาทีจะมีผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน เนื่องจากมีการทรงตัวตกจากที่สูง และทุก ๆ 19 นาที ผู้สูงอายุจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่มาจากปัญหาการทรงตัว สำหรับคุณปู่คุณย่าเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บจะยิ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตในระยะยาว ทำให้ผู้สูงอายุในอเมริกาจำนวนมากที่กลัวการเกิดอุบัติเหตุจึงมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมน้อยลง และสิ่งนี้เองอาจส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า ร่างกายเสื่อมสภาพเร็วขึ้น สำหรับตัวช่วยในการทรงตัวที่ได้รับความนิยมในหมู่คุณปู่คุณย่าต้องยกให้ “ไม้เท้า” เพราะสามารถทำให้เดินหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้อย่างมั่นใจ ไม่กลัวการหกล้ม และยังใช้งานสะดวกปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทรงตัวในผู้สูงอายุตั้งแต่ต้น เชื่อว่าลูกหลานหรือตัวของคุณปู่คุณย่าเองคงเริ่มตรวจเช็กร่างกาย และจัดเตรียมไม้เท้าคู่กายเพื่อการทรงตัวที่ดี ให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อไม้เท้า ในเบื้องต้นควรคำนึงถึงสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เพราะไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่จำเป็นต้องใช้ไม้เท้าในการช่วยเดิน ผลสำรวจจากหลายแหล่งมักพบผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม คุณปู่คุณย่าที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี บางคนที่ยังเดินได้คล่องแคล่ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไม้เท้า หรือบางคนที่มีร่างกายอ่อนแอ ควรใช้รถเข็นจะเหมาะมากกว่าการใช้ไม้เท้า เมื่อคุณตาคุณยายได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หรือประเมินแล้วว่า […]

keyboard_arrow_up