โรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตปกติ!

โรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตปกติ!   สถานการณ์ของโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย จากการสำรวจในประเทศไทยพบว่ามีอุบัติการณ์ เพิ่มขึ้น  3-4 ภายในระยะเวลา  40 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้โดยเฉลี่ยดังนี้  คือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ร้อยละ 23-30 โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคหืดร้อยละ 10-15 โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ร้อยละ 15 และโรคแพ้อาหารร้อยละ 5 โดยอุบัติการณ์ในเด็กจะสูงกว่าในผู้ใหญ่คือพบเด็กที่มีภาวะโพรงจมูกอักเสบ จากภูมิแพ้ร้อยละ 40 โรคภูมิแพ้นั้นถ้าไม่ได้รับการรักษาจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่กว่าคนปกติ เช่น การเกิดอาการคัดจมูกในเวลากลางคืนทำให้นอนอ้าปากหายใจ จึงตื่นมาด้วยอาการปากแห้ง รู้สึกเหมือนนอนหลับไม่สนิท สมาธิสั้น ถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในเด็กก็อาจทำให้มีปัญหาการหลับในเวลาเรียน ความคิดความจำสั้น เรียนและทำงานได้ไม่เต็มที่ และอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้เช่น ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก หูชั้นกลางอักเสบ นอนกรน โรคทางภูมิแพ้เป็นโรคทางภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากร่างกายได้รับสารที่แพ้เข้าไปและเกิดปฏิกิริยาของสารแพ้กับภูมิคุ้มกัน อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะหนึ่งหรือหลายอวัยวะร่วมกันได้ อาการของผู้ป่วยมีได้ทั้งทาง ตา หู คอ จมูก ทางเดินหายใจส่วนล่าง ทางเดินอาหารหรือทางผิวหนัง สารแพ้มีอยู่มากมายหลายชนิด คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจแพ้สารคนละชนิดกับอีกคนได้ อีกทั้งสารก่อภูมิแพ้มีความแตกต่างมากน้อยในแต่ละที่ด้วย โรคภูมิแพ้ติดต่อหรือไม่    แม้ว่าโรคภูมิแพ้จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่ก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ พบว่า ถ้าพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ […]

ไซนัสอักเสบ โรคยอดนิยมของคนวัยทำงาน

ไซนัสอักเสบ โรคยอดนิยมของคนวัยทำงาน โรคไซนัสอักเสบ เป็นโรคที่พบบ่อยทั้งในเด็กเเละผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถพบได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศชื้น เวลาเป็นแล้วบอกเยว่าทรมานมาก ปวดจมูก คัดจมูก จนลามไปถึงปวดเบ้าตาส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก และหากปล่อยทิ้งไว้จนเรื้อรังอาจส่งผลเสียให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาได้ ไซนัส คือ ช่องว่างหรือโพรงอากาศที่อยุ่ภายในกะโหลกศีรษะบริเวณใบหน้า มีด้วยกัน 4 คู่ คือ บริเวณโหนกแก้มข้างจมูก บริเวณหัวคิ้วระหว่างลูกตา บริเวณหน้าผากและส่วนกลางกะโหลกศีรษะ แม้โพรงอากศนี้จะเป็นทีว่างเปล่าแต่ถูกบุด้วยเยื่อเมือกบางๆ ชนิดเดียวกับเยื่อบุโพรงจมูก โดยทั่วไปโพรงอากาศไซนัสจะมีรูขนาดเล็กช่วยให้อากาศภายในสามารถไหลเวียนได้ หากมีการอุดตันเพราะการบวมของเยื่อบุจากหวัดหรือภูมิแพ้ จะทำให้เกิดการคั่งค้างของน้ำมูกภายในโพรงจมูก และมีสภาวะที่เหมาะแก่การเติบโตของเชื้อโรคจนเกิดการอักเสบขึ้นเป็นหนองในโพรงไซนัส หรืออาจเกิดจากการอักเสบของรากฟันบน แล้วลุกลามไปในไซนัสก็ได้ อาการอักเสบของไซนัสมักเริ่มจากอาการของโรคหวัดหรือภูมิแพ้ ได้แก่ มีน้ำมูก คัดจมูก ไอ นอกจากนี้อาการที่บ่งชี้ที่ตามมาก็คือ การปวดศีรษะ ปวดบริเวณโพรงอากาศที่อักเสบ บางครั้งมีอาการมึนศีรษะร่วมกับอาการปวด คัดจมูกหรือแน่นจมูกโดยมีอาการตลอดเวลาแม้จะทานยาแล้วก็ตาม มีน้ำมูกและเสมหะสีเหลืองหรือเขียว บางครั้งน้ำมูกไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัว บางรายมีอาการมากถึงมีกลิ่นเหม็นในจมูกซึ่งสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง มีไข้ หรือไข้สูงจนหนาวสั่น ไอเรื้องรัง และมีเสมหะ สำหรับผู้ป่วยเด็กอาจมีอาการร่วมกับหูอักเสบเรื้อรังได้ อาการปวดไซนัสจะเป็นมากขึ้นเวลาเช้าหลังตื่นนอน เนื่องจากขณะนอนหลับจะเกิดการคั่งค้างของหนองภายในโพรงไซนัส และมีการคั่งของหลอดเลือดจากภาวะการนอนทำให้การถ่ายเทอากาศในโพรงไซนัสไม่ดีจนเกิดการสะสมของของเหลวจำนวนมาก โรคไซนัสอักเสบ… อาจส่งผลให้เกิดภาวะเเทรกซ้อนได้ -ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อเยื่อบุทางเดิน หายใจส่วนบนและล่าง […]

ไซนัสอักเสบ หรือที่ชอบใช้ว่า “เป็นไซนัส” นั้นหมายถึงอะไร ?

ไซนัสอักเสบ หรือที่ชอบใช้ว่า “เป็นไซนัส” นั้นหมายถึงอะไร? ไซนัสอักเสบ หมายถึงโรคหรือภาวะที่มีการอักเสบของเยื่อบุภายในไซนัสที่เกิดจากการติด เชื้อหรือภูมิแพ้ ทำให้เยื่อบุภายในไซนัสและช่องจมูกบวมและเกิดการอุดตันที่รูเปิดของไซนัส โดยไซนัสนั้นเป็นโพรงอากาศบริเวณใบหน้าและฐานของกระโหลกศีรษะที่มีรูเปิด ติดต่อกับช่องจมูก ภายในไซนัสมีเยื่อบางๆ บุอยู่แบบเดียวกับเยื่อบุในช่องปาก เยื่อบุบางๆ นี้ต่อเป็นผืนเดียวกันกับเยื่อบุภายในช่องจมูกและปาก ไซนัสมีอยู่ 4 ที่ด้วยกันคือ -Maxillary Sinus อยู่ภายในโพรงกระดูกแก้มทั้งสองข้าง เป็นไซนัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และก่อให้เกิดปัญหาบ่อยที่สุด -Ethmoid Sinus เป็นโพรงอากาศที่อยู่ในกระดูก ethmoidอยู่ระหว่างส่วนบนของสันจมูกกับหัวตาทั้งสองข้าง ไซนัสนี้มีลักษณะคล้ายรังบวบ แต่ละข้างมีหลายไซนัสด้วยกัน แบ่งออกเป็นไซนัสที่อยู่ด้านหน้าและทางด้านหลังโดยมีรูเปิดเข้าสู่จมูกคนละ ส่วนกัน -Frontal Sinus เป็นโพรงอากาศที่อยู่ในกระดูกหน้าผาก ส่วนใหญ่จะมีสองข้าง ถ้ามีข้างเดียวหรือไม่มีเลยก็ไม่ถือเป็นสิ่งผิดปกติ ในเด็กเล็กไซนัสนี้ยังไม่มีการเจริญเติบโต ขนาดของไซนัสอาจแตกต่างกันมากในแต่ละคน ไซนัสนี้เมื่อมีอาการติดเชื้อเกิดขึ้น อาจทำให้ผิวหนังบริเวณหน้าผากบวมแดงและโป่งพองออกมา หรือทะลุเข้าไปข้างในทำให้เยื่อหุ้มสมองจนถึงสมองอักเสบได้ -Sphenoid Sinus อยู่ใต้ฐานกระโหลกศีรษะในกระดูก Sphenoid ไซนัสนี้ปกติมีสองข้าง ขนาดของแต่ละข้างอาจไม่เท่ากัน ถ้าไซนัสนี้ติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ ทำไมถึงเป็นไซนัส ? และไซนัสอักเสบเกิดขึ้นได้อย่างไร ? เมื่อเป็นหวัด ไข้หวัดใหญ่ จะทำให้เกิดการบวมของเยื่อบุภายในช่องจมูกและไซนัสรูเปิดที่ติดต่อระหว่างจมูกกับไซนัสตีบตัน ถ้าการบวมของเยื่อภายในช่องจมูกและไซนัสหายสนิทภายใน […]

วิธีบรรเทา อาการไซนัสอักเสบ ตามชีวจิตกูรูแนะนำ

บรรเทา อาการไซนัสอักเสบ ได้อย่างไรบ้าง วันนี้เรานำคำแนะนำการบรรเทา อาการไซนัสอักเสบ จากอาจารย์สาทิส อินทรกำแหง กูรูต้นตำรับชีวจิตมาฝากค่ะ ใครป่วยเป็นไซนัสอักเสบอยู่ใช้วิธีเหล่านี้ดู ช่วยได้เลยค่ะ วิธีดูแลตัวเอง 1. ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำร้อนพอประมาณ โปะหน้าให้อุ่นทั่วหน้า หรือถ้ามีเงินหน่อย ก็ซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำอุ่นมาพ่น เพื่อให้น้ำมูกใสขึ้นจนไหลออกมาจากที่อุดตันได้ 2. หายใจสั้นๆ แบบทำจมูกฟุดฟิดตลอดเวลา ได้มีการทดสอบมาแล้วโดยนายแพทย์สแตนเลย์ฟาร์ม ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภายใน และโรคตาหูคอจมูกแห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนอริสทาวน์เพนซิลเวเนีย ผู้เป็นหัวหน้าคณะแพทย์กำกับการทดลอง การทดลองพบว่า การทำจมูกฟุดฟิดบ่อยๆ เฉพาะเวลาเป็นโรคเกี่ยวกับการหายใจทำให้การหายใจดีขึ้น และทำให้น้ำมูกใสขึ้นไหลออกมาจากภายในจมูกได้ง่ายขึ้น 3. กดส่วนที่ปวดของไซนัส ใช้นิ้วหัวแม่มือสองข้างกดบริเวณสองแนวข้างจมูกรวมทั้งระหว่างคิ้ว และเหนือคิ้วสองข้างทำครั้งละ 30 วินาทีต่อจุด หรือจะลองวิธีเหล่านี้ 1. ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นโปะใบหน้า หรือสูดดมไอระเหยจากน้ำต้มหอมเล็ก โดยการเทน้ำประมาณ 3 – 5 ลิตรใส่หม้อใหญ่ ทุบหอมเล็กประมาณ 10 – 15 หัวพอแตก ใส่ลงในน้ำ แล้วต้มให้เดือด หลังจากนั้นใช้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่คลุมศีรษะและปากหม้อสูดหายใจและรมควันประมาณ 5 นาที 2. กินกระเทียมหรืออาหารที่มีรสเผ็ดบ้าง […]

มาทำความรู้จักกับ โรค “ไซนัสอักเสบ” อีกหนึ่งโรคที่เกิดจากโรคภูมิแพ้

โรค ไซนัสอักเสบ คือ โรคที่มีอาการอักเสบในโพรงไซนัส สับสนกันคงเป็นเพราะเราชอบเรียกโรคนี้ง่ายๆ ผิดๆ ว่า “เป็นไซนัส” ทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าคนปกติไม่มีไซนัสอยู่

สูตรชีวจิต แก้ไซนัสอักเสบ ฉบับง่าย ทำได้แน่ๆ

แก้ ไซนัสอักเสบ ด้วยวิธีแบบชีวจิต คนที่เป็น ไซนัสอักเสบ คงรู้ซึ้งถึงความทรมาน  หลายคนรักษาด้วยการกินยาแผนปัจจุบันซึ่งช่วยให้อาการดีขึ้นเป็นครั้งคราว  แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ชีวจิต จะพาคุณผู้อ่านไปเจาะลึกอาการไซนัสอักเสบ  พร้อมเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับแก้อาการของอาจารย์สาทิส  อินทรกำแหง  กูรูต้นตำรับชีวจิต กันค่ะ ทำไมไซนัสจึงอักเสบ ไซนัสคือโพรงอากาศ มีลักษณะคล้ายรังผึ้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ ทำหน้าที่ระบายอากาศ ระบายอุณหภูมิในช่องปากและกะโหลกศีรษะ ไซนัสจะอักเสบเมื่อจมูกมีการติดเชื้อหรืออักเสบ ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นหวัดเรื้อรัง เป็นภูมิแพ้ มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในจมูก จึงทำให้ท่อที่เชื่อมต่อระหว่างโพรงไซนัสและจมูกเกิดอาการบวมแล้วตีบตัน จนมีน้ำเมือกในโพรงจมูกคั่งค้างอยู่ เมื่อน้ำเมือกภายในสะสมมากขึ้นจะเกิดความหนืดและมีสภาพเป็นกรดทำให้เชื้อโรคเข้าไปเจริญเติบโตได้ดี จนกลายเป็นภาวะโพรงจมูกอักเสบหรือไซนัสอักเสบนั่นเอง ซึ่งทำให้มีอาการปวดบริเวณหัวคิ้ว ใต้ตา หรือรุนแรงถึงขั้นหายใจไม่ออก น้ำหูน้ำตาไหล กินไม่ได้ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด หากใครรู้ตัวว่ากำลังถูกอาการไซนัสอักเสบเล่นงานอยู่ อย่าเพิ่งตื่นตระหนก หรือเป็นกังวลไปนะครับ อาจารย์สาทิสแนะนำวิธีแก้อาการดังนี้ สูตรเด็ดพิชิตไซนัสอักเสบ 1. ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นโปะใบหน้า หรือสูดดมไอระเหยจากน้ำต้มหอมเล็ก โดยการเทน้ำประมาณ 3 – 5 ลิตรใส่หม้อใหญ่ ทุบหอมเล็กประมาณ 10 – 15 หัวพอแตก ใส่ลงในน้ำ แล้วต้มให้เดือด หลังจากนั้นใช้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่คลุมศีรษะและปากหม้อสูดหายใจและรมควันประมาณ […]

ดูแลตัวเองด่วน ก่อนจมูกเน่าเพราะ ไซนัส

คุณหมอทำให้รู้ว่าผมเป็น ไซนัส อักเสบ จากเป็นหวัดบ่อย แต่ละครั้งจะเป็นนานมากกว่า 7 วัน มีน้ำมูกมาก ต้องค่อยสั่งทิ้งตลอด แต่ก็คิดว่า ไม่เป็นไร กินยาแก้หวัดลดน้ำมูก แล้วอาการก็คงดีขึ้นเอง จนมาไม่นานนี้ รู้สึกว่าปวดกระบอกตากับข้างแก้มมาก และเป็นไข้ด้วย

ประสบการณ์สุขภาพ เยียวยา ไซนัส ขั้นรุนแรงด้วยน้ำอาร์ซีชีวจิต

ไซนัส อักเสบขั้นรุงแรง ประสบการณ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับไอเท็มสุขภาพของชีวจิตโดยตรง ในชีวิตประจำวันของเราจำเป็นต้องดื่มน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้เรายังมีเครื่องดื่มประจำตัวที่แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคน บางคนชอบดื่มน้ำผลไม้ บางคนชอบดื่มน้ำอัดลม และบางคนชอบดื่มนม

keyboard_arrow_up