เช็กความเสี่ยงโรคร้ายจากกรุ๊ปเลือด

เช็กความเสี่ยงโรคร้ายจากกรุ๊ปเลือด ใครอยากรู้เรื่อง กรุ๊ปเลือดบอกโรค ยกมือขึ้น!! กรุ๊ปเลือด คือหนึ่งในความอัศจรรย์ของร่างกาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กรุ๊ป ได้แก่ เอ(A) บี(B) เอบี(AB) และโอ(O) กล่าวคือ ในแต่ละกรุ๊ปเลือดจะมีแอนติเจน(Antigen) ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันอยู่บนเม็ดเลือดแดง ส่งผลให้สุขภาพของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดมีความแข็งแรง หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคแตกต่างกันไป วันนี้ชีวจิตจะนําเสนอความเสี่ยงการเกิดโรค หรืออาการผิดปกติของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดดังนี้ ความเครียด: ศูนย์การแพทย์ทหารผ่านศึก ประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อว่า ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เกี่ยวข้องกับความ เครียดของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดมีความแตกต่างกัน สําหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือดเอมีการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอลมากผิดปกติจึงเป็นสาเหตุให้คนกรุ๊ปเลือดเอ มีความเครียดสะสมมากกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆ มะเร็งตับอ่อน: นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า   คนที่มีกรุ๊ปเลือดเอ บี และเอบี สามารถเหนี่ยวนําเชื้อแบคทีเรีย H.pylori บริเวณตับและลําไส้ ให้เป็นมะเร็งตับอ่อนได้ แต่สําหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือดโอ ที่ไม่มีแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง พบว่ามีความเสี่ยง เป็นโรคนี้น้อยกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆโรคหัวใจ: จากการศึกษาของสถาบันวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจมากกว่า 23 เปอร์เซ็นต์ มีกรุ๊ปเลือดเอบี จึงถือเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม […]

keyboard_arrow_up