อาหารที่มีโพแทสเซียม สูงสุด 10 อันดับ หาได้จากอะไร มาดูกัน

อาหารที่มีโพแทสเซียม สูงสุด 10 อันดับ หาได้จากอะไร มาดูกัน โพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายเป็นปกติ อาหารที่มีโพแทสเซียม จะมีอะไรบ้าง เรามีคำตอบ รู้ไหมว่า โพแทสเซียม ช่วยให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้ดี โปแทสเซียมช่วยควบคุมสมดุลของอิเล็กโตรไลต์และสมดุลของกรด-เบสในร่างกาย ป้องกันภาวะกรดเกิน (Hyperacidity) และยังช่วยควบคุมความดันโลหิตที่สูง และลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย มีรายงานวิจัยจำนวนมากที่ระบุว่าในกลุ่มประชากรที่ได้รับโพแทสเซียมจากอาหารในปริมาณที่สูง มีค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตและอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงต่ำกว่ากลุ่มประชากรที่ได้รับโพแทสเซียมจากอาหารในปริมาณที่น้อย และยังพบว่าการได้รับโพแทสเซียมจากอาหารอย่างเพียงพอ มีผลช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเรื้อรังชนิดอื่นๆ โดยในงานวิจัยของ Ascherio และคณะ ได้รายงานว่าสามารถลดความเสี่ยงของภาวะการอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง (Stroke) ได้ถึง 30% ในคนปกติที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ควรได้รับโพแทสเซียมในปริมาณ 4.7 กรัมต่อวัน (ข้อมูลจาก Food and Nutrition Board, Institute of Medicine) ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังได้รับปริมาณโพแทสเซียมต่ำกว่าปริมาณที่แนะนำ ซึ่งการที่จะทำให้ได้รับโพแทสเซียมอย่างเพียงพอในแต่ละวันนั้นทำได้ไม่ยาก เพราะโพแทสเซียมมีอยู่มากในอาหารหลากหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำหรือไม่มีไขมัน ถั่วต่างๆ และธัญพืช […]

กินผัก เพื่อให้ได้โพแทสเซียมเพียงพอ

คนทั่วไปมัก กินผัก ซึ่งเป็นแหล่งโพแทสเซียมชั้นดีน้อยกว่าปริมาณตามความต้องการของร่างกาย สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 4.7 กรัมต่อวัน

keyboard_arrow_up