นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ แม่พิมพ์ ผู้สร้างฝันให้ศิษย์ด้วยแรงบันดาลใจ

นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ แม่พิมพ์ ผู้สร้างฝันให้ศิษย์ด้วยแรงบันดาลใจ แม่พิมพ์ แห่งดอยสูง นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ ครูผู้มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการเป็นครูนักพัฒนา เริ่มจากการเป็นครูอาสา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในอําเภอพบพระ จังหวัดตาก แล้วย้ายมาเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก หมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ไกลที่สุดของอําเภออุ้มผาง ติดชายแดนพม่า 0 นฤมลไม่เกรงกลัวต่อความยากลําบาก เธอคือครูเพียงคนเดียวของศูนย์ฯ ที่ยืนหยัดสอนเด็ก ๆ ในชุมชนแห่งนี้มาร่วม 20 ปี ความอุตสาหะและเสียสละของครูนฤมลกลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้ลูกอ๊อด – พรรณิภา บําเพ็ญรุ่งโรจน์ หญิงสาวชาวกะเหรี่ยงบ้านกรูโบ 0 0 “หนูเรียกครูนฤมลว่าแม่ แม่อยู่กับหนูตั้งแต่โรงเรียนเพิ่งสร้างใหม่ ๆ ใช้ใบตองตึงมุงหลังคา หนูเห็นแม่อยู่คนเดียวในโรงเรียนจนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่คนเดียวในโรงเรียน พ่อแม่หนูเสียแล้วจึงไปอยู่กับท่านทุกวัน หนูประทับใจท่านมาก ท่านแกร่ง อดทน เสียสละ ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูก็แกร่ง อดทน และเสียสละแบบท่านได้” 0 พรรณิภาได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ […]

keyboard_arrow_up