บวชเพื่อเรียนรู้โลกและธรรม พร้อมทำงานเพื่อรับใช้ผู้คน 4 พุทธสาวิกาแห่ง เสถียรธรรมสถาน

บวชเพื่อเรียนรู้โลกและธรรม พร้อมทำงานเพื่อรับใช้ผู้คน 4 พุทธสาวิกาแห่ง เสถียรธรรมสถาน หากกล่าวถึงสถาบันที่ให้ความสำคัญในการสร้างธรรมทายาทหญิง เสถียรธรรมสถาน ผุดขึ้นมาในใจของเราเป็นอันดับแรก คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ให้โอวาทไว้ว่า “การบวชเรียนคือการเปลี่ยนรหัสชีวิต” และท่านเปิดโอกาสให้เด็กผู้หญิงที่สนใจเข้ามาบวชเพื่อเรียนรู้และก้าวเดินบนหนทางธรรม เสมอดังเช่นพุทธสาวิกาทั้ง 4 ที่มีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายร่วมกันคือ การเดินสู่เส้นทางธรรมเพื่อเป็นนักบวช เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า พุทธสาวิกาอสมิตา ลูวากูณ อายุ 18 ปี เป็นชาวเนปาลที่สนใจเรียนรู้พุทธศาสนา ขณะอายุ 12 ปี เธอได้พบคุณแม่ชีศันสนีย์เมื่อครั้งที่พาคณะพุทธสาวิกาไปบวชที่ประเทศอินเดีย จึงอยากบวชเรียนในพุทธศาสนาเพื่อเรียนรู้ธรรมะและชีวิตนักบวช เธอขอบวชกับคุณแม่ชีศันสนีย์ในครั้งนั้น และไปอยู่ที่วัดไทยพุทธคยา จากนั้นย้ายไปเรียนภาษาและชีวิตนักบวชที่วัดไทยลุมพินี 6 เดือน ก่อนเดินทางมาศึกษาปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถาน นับรวมเวลาบวชได้ 6 ปี พุทธสาวิกาอารยา ศรีจำเริญ (หมอ) อายุ 14 ปี มาจากจังหวัดสงขลา เริ่มแรกบวชในโครงการของเสถียรธรรมสถาน เมื่อครบกำหนดสึกจึงขอบวชต่อ ส่วนหนึ่งเพราะอยากลองใช้ชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนความคาดหวังและกดดันตามค่านิยมการเรียนแบบปกติ และพบว่าตนเองสนุกกับการได้ศึกษาวิชาการและวิชาธรรมะที่นี่ ปีนี้บวชเป็นปีที่ 5 แล้ว พุทธสาวิกาพรณพัด อ่อนจงไกร […]

keyboard_arrow_up