สิ้นแล้ว คีตกวีแก้ว แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เส้นทางชีวีบนถนนสายดนตรี

สิ้นแล้ว คีตกวีแก้ว แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เส้นทางชีวีบนถนนสายดนตรี แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ หรือ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ หนึ่งในขุนพลนักดนตรีที่น้อมรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สร้างสรรค์งานดนตรี และสร้างศิลปินบรรเลงจรรโลงสังคมไทยสืบมา   ชนใดไม่มีดนตรีกาล                     ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกคนใดฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ     เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก                มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก              ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี่ ไม่ควรใครไว้ในใจโลกนี้               เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ   บทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ‘เวนิสวาณิช’   หากอ่านบทกลอนพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เรื่อง  ‘เวนิสวาณิช’ แล้ว ประวัติและเส้นทางชีวิตของเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ นับว่าเป็นผู้มีคุณูปการที่ทำให้คนไทยเป็นคนไม่ชอบกล […]

keyboard_arrow_up