คาถามหาเมตตาใหญ่ แผ่เมตตาให้ไพศาลทั่วทั้ง 10 ทิศ

คาถามหาเมตตาใหญ่ แผ่เมตตาให้ไพศาลทั่วทั้ง 10 ทิศ คาถามหาเมตตาใหญ่ มาจากเรื่องราวและบทพระธรรมเทศนาที่สำคัญตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ซึ่งปรากฏในเมตตาสูตร การสวดภาวนาคาถาบทนี้ทำให้ผู้สวดได้กระทำเมตตาภาวนา ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่มีอารมณ์โกรธรุนแรง (โทสะจริต) เพื่อให้พลังแห่งความเมตตาขัดเกลาให้จิตของเขาอ่อนโยน คาถาหรือบทสวดนี้ควรสวดเป็นบทสุดท้ายเพื่อเป็นการแผ่เมตตา หรือเจริญเมตตาเพื่อสร้างสมาธิ และอุทิศเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย บทคาถามหาเมตตาใหญ่ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ คำแปล […]

เผยคาถาที่แม่ชีสวดให้ผีพิกุลในละครเรื่อง ปี่แก้วนางหงส์ ที่แท้คือคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ดู่

เผยคาถาที่แม่ชีสวดให้ผีพิกุลในละครเรื่อง ปี่แก้วนางหงส์ ที่แท้คือคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ดู่ ปี่แก้วนางหงส์ เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้ว ผีพิกุลเจอคู่ปรับที่กลับมาเกิดใหม่หมดแล้ว การแก้แค้นจึงเริ่มขึ้น     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ละครเรื่อง ปี่แก้วนางหงส์ เริ่มเข้มข้นขึ้น บุคคลในอดีตกลับชาติมาเกิดใหม่กันครบทุกคน ถึงเวลาที่ผีพิกุล (ราณี แคมเปน) จะได้ล้างแค้นเสียที กลุ่มของคุณเกสร (ดวงตา ตุงคะมณี) คุณแม่ของนิราศ (วรินทร ปัญหกาญจน์) ลงเรือไปหานิราศ (หลวงราชในชาติปัจจุบัน) ต้องประสบกับพายุจนเรือเกือบล่ม     ด้วยแรงแค้นของผีพิกุล แม่ชีพุดกรอง (ดวงใจ หทัยกาญจน์) ได้ช่วยเหลือไว้ โดยการขอร้องให้ผีพิกุลหยุดจองเวร แล้วสวดคาถาบทหนึ่งว่า  “สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง อรหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส” […]

Dhamma Daily : อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ ควรทำอย่างไร

Dhamma Daily : อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ ควรทำอย่างไร ถาม : หลายครั้ง อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ เช่น เห็นรถพยาบาลวิ่งผ่านก็อยากแผ่เมตตาขอให้ผู้ป่วยปลอดภัย หรือเวลาเห็นคนอื่นกำลังทำไม่ดีก็อยากแผ่เมตตาให้เขาอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเลย การแผ่เมตตานี้ควรท่องในใจว่า “สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์…” ทุกครั้งหรือไม่คะ เพราะบางทีนึกคำสวดบาลีไม่ออก สวดไม่ทันเหตุการณ์นั้นค่ะ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ได้ตอบปัญหาดังนี้ ตอบ : ไม่จำเป็นต้องพูดคำบาลีก็ได้ เรานึกขึ้นอย่างไรก็พูดตามที่เราคิด อยู่ที่ใจของเรา อยู่ที่เจตนาของเรา เห็นรถพยาบาลผ่านมาก็ขอให้คนในรถพยาบาลอย่าถึงแก่ชีวิต ให้เขาหาย เห็นคนถูกทำร้ายก็แผ่เมตตาขอให้เขาอย่าถึงแก่ชีวิตเลย เป็นคำพูดอะไรก็ได้ในเรื่องดีงามที่เรานึกขึ้นได้ เพียงทำใจของเราให้มีเมตตา มีความปรารถนาดีต่อเขา เราจะแต่งคำแผ่เมตตาของตัวเองก็ได้ เอาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เอาตามความปรารถนาของเราที่เรามีต่อเขา ไม่จำเป็นต้องท่องคำตามบทสวดก็ได้   ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 234 ผู้เขียน/แต่ง : พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ Photo by Ben White on […]

keyboard_arrow_up