โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ บุรุษผิวสีผู้ที่โลกจดจำ

โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ บุรุษผิวสีผู้ที่โลกจดจำ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งโลกได้ยินข่าวอันน่าเศร้า การจากไปของบุรุษผิวสีคนหนึ่ง เขาเป็นบุคคลต้นแบบของผู้ที่มีความสามารถรักษาสันติภาพของมนุษยชาติไว้ได้ ชื่อของเขาคือ โคฟี อันนัน ชายผู้นี้ที่โลกจดจำ บุรุษผิวสีผู้นี้ทำอะไร ทำไมโลกต้องจดจำ การที่โลกหรือใครจะจดจำคนๆหนึ่งไว้ แสดงว่าเขาต้องมีความสำคัญ โคฟี อันนันมีความสำคัญต่อโลกในฐานะเลขาธิการสหประชาชาติ แล้วเขาก็เป็นนักเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศ การทำงานของเขาเป็นไปเพื่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกอย่างแท้จริง ซึ่งเขาก็สามารถสนองวัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติได้อย่างแท้จริง เรามารู้จักกับตัวของอันนันกันว่า อดีตท่านเลขาธิการสหประชาชาติท่านนี้ กว่าเขาจะกลายเป็นบุรุษผิวสีผู้สร้างสันติภาพนั้น ชีวิตของเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง     เขาเกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1938 ที่เมืองกุมาซี (Kumasi) ในเขตอาณานิคมโกลด์โคสของอังกฤษ (Gold Coast) ซึ่งเป็นประเทศกานา ทวีปแอฟริกาในปัจจุบัน นายอันนันเป็นบุตรคนที่ 4 ในครอบครัวที่มีการศึกษาดี สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รวมไปถึงภาษาท้องถิ่นแอฟริกาอีกด้วย เขาเข้ารับการศึกษาที่ University of Science and Technology ที่เมืองกุมาซี และสำเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Macalester […]

keyboard_arrow_up