น้องปิ่น แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวน้อยที่ต้องจากบ้านเกิดมาสู้ชีวิตในเมืองหลวง

น้องปิ่น แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวน้อยที่ต้องจากบ้านเกิดมา สู้ชีวิตในเมืองหลวง น้องปิ่น เด็กหญิงจากขอนแก่นที่เข้ามา สู้ชีวิตในเมืองหลวง ทำงานขายก๋วยเตี๋ยวและข้าวราดแกงไปพร้อมกับการเรียนหนังสือ อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กหญิงต้องออกจากบ้านเกิดมาอยู่กรุงเทพฯเป็นเวลา 4 ปี เรื่องของน้องปิ่นที่ต้องเข้ามาสู้ชีวิตในมหานครแห่งนี้มาจากบทความของคุณเก็บตะวันที่ได้สนทนากับน้อง ซีเคร็ตเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับ และมีข้อคิด เชื่อว่าเรื่องดี ๆ ที่กินใจเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวซีเคร็ตได้ไม่มากก็น้อย ท่ามกลางแสงสีของเมืองหลวงในย่านพระโขนง ร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็น ที่มีโต๊ะนั่งไม่กี่โต๊ะสำหรับให้คนที่สัญจรไปมาได้แวะกินเมื่อท้องหิว เด็กหญิงวัย 14 ปี ชื่อ “ฌัชณรี ทองศรี ” หรือชื่อเล่นว่า “ปิ่น”  น้องปิ่นต้องจากบ้านเกิดแดนอิสาน จังหวัดขอนแก่น มาอยู่กรุงเทพเพื่อเรียนหนังสือ ตอนนี้ก็กับคุณยายอมาเป็นปีที่ 4 แล้ว คุณยายพยายามสอนให้น้องปิ่นทำเป็นทุกอย่าง เพราะในวันข้างหน้าที่คุณยายไม่อยู่แล้ว น้องปิ่นจะได้ยืนบนลำแข้งของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่มีความขยันขันแข็ง ตื่นนอนตั้งแต่ 6 โมงเช้า เพื่อเป็นลูกมือช่วยคุณยายจ่ายของและเตรียมของขายก๋วยเตี๋ยว จนทันร้านเปิด 8 โมงเช้า แล้วขายไปจนถึง 2 ทุ่ม และช่วยคุณยายขายข้าวราดแกงต่อจนถึง 5 ทุ่ม ชีวิตของเด็กหญิงวนเวียนอยู่กับการช่วยที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวและข้าวราดแกง […]

4 เด็กน้อยบรรลุธรรม ในพุทธกาล

4 เด็กน้อยบรรลุธรรม ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อชี้แนะให้สรรพสัตว์ไปสู่ความหลุดพ้น ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวถึงผู้บรรลุธรรมเป็นผู้อรหันต์ พระโสดาปัน รวมทั้งพระอริยบุคคลประเภทต่าง ๆ ไว้มากมายทั้งที่เป็นชายและหญิง แต่ใครจะทราบว่าพระอรหันต์ที่เป็นเด็กก็มี ในวันนี้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซีเคร็ตจึงทำการรวบรวมเรื่องเล่าจากคัมภีร์ที่เกี่ยวกับเด็กบรรลุธรรมมาฝากค่ะ เพื่อให้เห็นว่าการบรรลุธรรมไม่ปิดกั้นในเรื่องของอายุและเพศ ขอเชิญทุกท่านพบกับ 4 เรื่องราวของ เด็กน้อยบรรลุธรรม ในสมัยพุทธกาลค่ะ   พระราหุล บุตรผู้คู่ควรแก่บิดา หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 เกิดพระทัยปรารถนาความหลุดพ้น มีพระดำริว่าจะเสด็จออกผนวช เมื่อพระองค์ทรงทราบว่าพระนางยโสธราพิมพา ทรงให้กำเนิดพระโอรส พระองค์ทรงรักและห่วงลูกยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ จึงเปล่งคำอุทานออกมาว่า “พันธะนัง ชาตัง ราหุลัง ชาตัง” (ห่วงเกิดขึ้นเสียแล้ว) พระกุมารพระองค์นี้จึงมีนามว่า “พระราหุล” หลังจากนั้นไม่นาน เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระทัยจากพระมเหสีและพระกุมารเสด็จออกผนวชเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ในที่สุด หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปโปรดพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ ขณะนั้นราหุลกุมารมีพระชนมายุได้ 7 พรรษา เมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิด ราหุลกุมารจึงเกิดความรักในพระบิดาเป็นอย่างยิ่ง พระกุมารทูลขอกรรมสิทธิ์ในพระราชสมบัติจากพระบิดา แต่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่า ทรัพย์สมบัติทางโลกนั้นไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน พระองค์จึงพระราชทานสมบัติทางธรรมให้แก่พระราหุล โดยมีรับสั่งให้พระสารีบุตรบวชให้พระกุมาร พระราหุลจึงเป็นสามเณรรูปแรกในพุทธศาสนา แม้จะเป็นถึงโอรสของพระศาสดา แต่ขณะที่ถือเพศบรรพชิตนั้น สามเณรราหุลก็มิได้ถืออภิสิทธิ์ใดๆ ท่านดำรงตนอยู่ในวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด […]

ก้าวที่พลาด บทเรียนครั้งใหญ่ของเด็กชายในสถานพินิจ

ครอบครัวของผมมีฐานะปานกลาง พ่อกับแม่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ผมมีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ผมเป็นคนที่ 4 มีพี่ชาย 3 คน และน้องสาว 1 คน เราเป็นครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่ไม่ค่อยดุว่าอะไรมากนัก แต่จะให้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยท่านจะคอยชี้แนะอยู่เสมอ

keyboard_arrow_up