นาง วิสาขา หญิงงามแห่งพุทธสมัย

การจะสวยให้ครบเครื่องนั้นมีเคล็ดลับอยู่เพียงนิดเดียว เคล็ดลับที่ว่านั้นผู้คนสมัยพุทธกาลเขารู้กันดี แต่คนที่รู้ดีที่สุดเห็นจะได้แก่ นางวิสาขา

ปัญจปาปา หญิงอัปลักษณ์ผู้เป็นที่รักของสองราชา

ด้วยอกุศลกรรมส่งผลให้ ปัญจปาปา เป็นหญิงอัปลักษณ์ แต่กุศลกรรมที่นางสร้างมาก็มี จึงทำให้พระราชา 2 พระองค์พยายามแย่งชิงนางเป็นพระมเหสี ทำไมหญิงอัปลักษณ์นางนี้จึงถึงครองหัวใจของสองราชา

keyboard_arrow_up