Amazing พิชิต 7 โรคร้ายด้วย เดินจงกรม

เดินจงกรม โจะนึกถึงประโยชน์ด้านจิตใจ เนื่องจากเป็นวิธีช่วยเจริญสติตามหลักของพุทธศาสนา และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างน่าทึ่งที่สำคัญช่วยแก้โรคยอดฮิตได้

keyboard_arrow_up