ประสบการณ์จากแรงศรัทธา เจ้าแม่กวนอิม

ประสบการณ์จากแรงศรัทธา เจ้าแม่กวนอิม – เมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วสมัยที่ฉันยังเป็นสาวน้อยวัยยี่สิบเศษๆ เวลานั้นฉันไม่ค่อยได้สนใจพุทธศาสนาเท่าไร รู้จักแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธ ใครทําดีได้ขึ้นสวรรค์ ใครทําชั่วต้องตกนรก…เท่านั้นที่ฉันรู้ 1 โชคดีที่เพื่อนสนิทของฉันได้แนะนําทางสว่างให้ โดยให้ฉันหันมานับถือ เจ้าแม่กวนอิม แรกๆ ฉันไม่รู้จักว่าท่านเป็นใคร แต่เพื่อนนําหนังสือที่มีรูปภาพท่านมาให้ฉันดู แล้วบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีเมตตามาก และท่านแสดงปาฏิหาริย์ช่วยเหลือคนที่ทําแต่ความดีและมีศรัทธาต่อท่านมามากมายนับไม่ถ้วน ถ้าใครนับถือท่านจะต้องทําแต่ความดีและต้องไม่ทานเนื้อวัวตลอดชีวิต แล้วท่านจะคอยคุ้มครองและช่วยเหลือคนคนนั้นตลอดไป 2 ฉันเห็นรูปเจ้าแม่กวนอิมแล้วรู้สึกรักและเคารพท่านมาก อาจเป็นเพราะท่านมีใบหน้าและลักษณะงดงามเหมือนพระแม่มารีย์ของศาสนาคริสต์ที่ฉันเคยนับถือสมัยที่ยังเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนคริสต์นิกายคาทอลิก นอกจากเพื่อนจะให้หนังสือพระแม่กวนอิมแก่ฉันแล้ว เขายังพาฉันไปนมัสการรูปปั้นท่านในวัดต่างๆ เป็นประจํา เป็นการโน้มน้าวจิตใจฉันให้รู้สึกเลื่อมใสเจ้าแม่กวนอิมมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันบอกเพื่อนว่าอยากได้รูปปั้นหรือรูปหล่อของท่านมาบูชาสักหนึ่งองค์ ถ้าท่านมีปาฏิหาริย์จริง ขอให้ฉันได้ท่านมาบูชาโดยไม่ต้องไปซื้อไปหา ขอให้มีคนเอามาให้เอง แล้วฉันจะนับถือท่านไปจนตลอดชีวิตและจะเลิกกินเนื้อวัวทันที หลังจากที่พูดออกไปแล้ว ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร แต่ไม่นานนัก ปาฏิหาริย์ของพระแม่กวนอิมครั้งแรกก็บังเกิดขึ้นกับฉัน 3 ในเดือนต่อมาเพื่อนได้ชักชวนให้ฉันไปทําบุญที่วัดจีนแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต เมื่อไปถึงแล้ว ฉันกับเพื่อนก็ได้เข้าร่วมพิธีทําบุญจนเสร็จเรียบร้อยและได้เวลากลับ ท่านเจ้าอาวาสได้พาเราไปกราบไหว้พระพุทธรูปและรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในห้องต่างๆ หลายห้อง แต่มีอยู่ห้องหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมทําด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวขนาดสูงประมาณ 12 นิ้ว วางอยู่ตรงฐานแท่นบูชา องค์ท่านประทับบนก้อนหินนั่งยกเข่าขึ้นข้างหนึ่ง เข่าอีกข้างวางราบในท่ากึ่งขัดสมาธิ มือข้างหนึ่งถือขวดน้ําทิพย์ มืออีกข้างยกขึ้นนิ้วชี้จรดกับนิ้วโป้ง ดูอ่อนช้อยงดงามมาก ฉันเห็นแล้วรู้สึกชอบใจอยากได้ไปบูชา จึงเอ่ยปากขอเช่ากับท่านเจ้าอาวาส แต่ท่านบอกว่ารูปปั้นนี้เก่าแก่มาก อยู่กับวัดนี้มานานแล้วคงให้เช่าไม่ได้ ฉันรับฟังแล้วก็เข้าใจ […]

keyboard_arrow_up