รินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน เสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรก (ชมภาพ)

รินโปเชองค์ลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน เสด็จมาเยือนประเทศไทย เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ พุทธเถรวาท – พุทธตันตรยาน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

keyboard_arrow_up