เจ้าชายแฮร์รี่ทรงสนับสนุนให้ ฝึกเจริญสติ ในกองทัพ

เจ้าชายแฮร์รี่ทรงสนับสนุนให้ ฝึกเจริญสติ ในกองทัพ การ ฝึกเจริญสติ จะช่วยให้ทำงานได้ผลดี ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ผิดพลาด หากมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา จะช่วยไม่ให้เราหลงกับอารมณ์หรือความคิด เพราะสติทำให้เรารู้เท่าทัน รู้จักป้องกันและแก้ทุกข์ที่จะเกิดขึ้น สติจึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวันมาก ซึ่งแม้แต่เจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษก็ทรงมองเห็น และทรงสนับสนุนให้มีการฝึกเจริญสติในกองทัพ ด้วยเหตุนี้ทำให้ต้นปีที่ผ่านมา จึงมีคณะนายทหารและข้าราชการในกระทรวงกลาโหมอังกฤษกว่า 150 คน ไปเข้าคลาสฝึกเจริญสติในกรุงลอนดอน 1 วัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และเป็นไปตามแนวคิดของเจ้าชายแฮรี่และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงกลาโหมอังกฤษ ที่ต้องการรณรงค์ชักชวนให้สมาชิกในกองทัพพัฒนาความมีสติโดยใช้การฝึกสมาธิตามแนวทางของพระพุทธศาสนา หลายคนอาจจะคิดว่า คงมีทหารในกองทัพอังกฤษที่นับถือศาสนาพุทธอยู่ไม่มากนัก แต่ความจริงแล้วปัจจุบันมีนายทหารประมาณ 4,000 นายประกาศตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นประจำ เพื่อเป็นการฝึกจิตให้มั่นคง ช่วยลดความเครียดในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมเล็งเห็นความสำคัญ จนถึงกับมีการประชุมถกกันถึงเรื่องที่ว่า การเจริญสติสามารถช่วยกองทัพได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม คงต้องยกความดีให้เจ้าชายแฮร์รี่ที่ทรงเป็นตัวตั้งตัวตีมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยทรงผลักดันให้มีเรื่องของสุขภาพจิต ใส่ไว้ในการฝึกฝนนายทหารแห่งกองทัพอังกฤษ ทรงเห็นว่า นายทหารเป็น “ทรัพย์สินอันสูงค่า” ของกองทัพ สมควรได้รับการตอบแทนในเรื่องของจิตใจด้วย เพื่อให้สามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้ดีเยี่ยม ทั้งในสำนักงานและในสนามรบ เจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเคยทรงรับใช้ชาติอยู่ในกองทัพอากาศนาน 10 ปี ทรงกล่าวในงานเปิดตัวโครงการสุขภาพจิตนี้ว่า ในช่วงที่พระองค์รับราชการอยู่นั้น การฝึกฝนต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายนายทหารแข็งแกร่งบึกบึน […]

“อย่าละเลยการอบรมเจริญสติ รู้เท่าทันกาย วาจา และใจ” สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา 2561

เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม มีความว่า…

ทำไมต้อง เจริญอานาปานสติ

อานาปานสติ คือ การระลึกรู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกในปัจจุบันแต่ละขณะ เป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาสติ สมาธิ ปัญญา ด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนด สาเหตุที่เราเจริญอานาปานสติก็เป็นไปเพื่อเหตุผลหลักๆ 4 ประการ ตามที่พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ได้จำแนกไว้ดังนี้

9 วิธีเจริญสติในออฟฟิศ …รู้อย่างนี้ทำไปนานแล้ว!

ซีเคร็ตชวนผู้อ่านมาฝึกเทคนิค เจริญสติในออฟฟิศ เมื่อสติกลับคืนมา ปัญญาที่จะสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพก็จะตามมาทันทีโดยไม่ต้องสงสัย

ทำสมาธิแบบกายคตาสติ “เมื่อสติกำกับกาย”

กายคตาสติ คือ การเอากายเป็นอารมณ์ในการกำหนดจิตเพื่อให้เกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบก็เป็นสมาธิ ใช้ได้กับคนทุกจริต สามารถฝึกได้ทุกคน

Q: เราจะสามารถเจริญสติตอนทำงานได้หรือเปล่าคะ ในเมื่อเราต้องมีสมาธิกับงานตรงหน้า

ถาม: เราจะสามารถ เจริญสติ ตอนทำงานได้หรือเปล่าคะ ในเมื่อเราต้องมีสมาธิกับงานตรงหน้า ตอบ: เวลาทำงานก็ เจริญสติ ไปด้วยได้ คือ ดูตัวเองไปด้วย ทำงานไปด้วย… เอาเวลาที่ปกติจะคิดถึงอดีต อนาคต คิดถึงคนอื่นหวาดระแวง อิจฉา กระวนกระวาย กลัวเขานั่งนินทาเรา ไม่เราก็นินทาเขา แอบว่าเขาในใจว่าทำไมไม่มาช่วยงาน หรือบางครั้งก็มัวแต่ไปมองเนื้องานว่าเยอะแยะไปหมด สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจ หงุดหงิด รำคาญ พานทำให้ไม่อยากทำงานแต่ถ้าเรามองกายที่กำลังทำงาน ไม่มองเนื้องาน ไม่มองคนอื่นที่อยู่รายรอบ เราก็จะทำงานไปได้เรื่อย ๆ งานก็จะออกมาดีละเอียด และประณีต   ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา Photo by William Iven on Unsplash Secret Magazine (Thailand) บทความน่าสนใจ 10 ความน่าเสียดายสําหรับผู้ไม่ฝึกฝน วิปัสสนา (อย่างสม่ําเสมอ)

keyboard_arrow_up