แค่คิดดี เจตนาดี พอหรือไม่

แค่คิดดี เจตนา ดี พอหรือไม่ 0 หลายคนคงเคยได้ยินคําว่า “ขอให้เราคิดดี มี เจตนา ดีก็พอแล้ว” คําถามที่น่าสนใจคือ ตกลงแล้วแนวคิดดังกล่าวถูกต้องจริงหรือไม่ 0 ก่อนจะตอบคําถามดังกล่าวในมุมของพระพุทธศาสนา ผมขอเล่าเรื่องที่อาจทําให้เห็นภาพว่าคําตอบจะออกไปในแนวทางไหน วันก่อนผมไปเล่นบาสเกตบอล แล้วได้เห็นพ่อลูกคู่หนึ่งมาเล่นด้วยกัน พ่อพยายามสอนลูกว่าให้ทําท่าแบบนั้น ให้เคลื่อนไหวแบบนี้ ให้ทํามือแบบนี้จะได้ชู้ตลูกบาสลงห่วงทั้ง ๆ ที่ผู้เป็นพ่อก็ชู้ตไม่ตรงบ้าง ไม่ถึงบ้าง เลยบ้าง จะเห็นว่าพ่อนั้นคิดดี มีเจตนาดีต่อลูก แต่เจ้าตัวไม่มีความรู้ความสามารถที่ถูกต้องก็คงเป็นเรื่องยากที่ลูกจะทําให้ดีได้ 0 ตัวอย่างถัดมาเป็นเรื่องราวสมมุติว่า หากคนงานคนหนึ่งเป็นคนขยันขันแข็ง อยากช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและบริษัท เขาพยายามช่วยงานด้วยการใช้งานเครื่องจักรที่เขาไม่รู้วิธีใช้งานที่ถูกต้อง เราคงจินตนาการได้ไม่ยากว่า ความตั้งใจดีเจตนาดีของเขา ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร 0 0 ตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องสมมุติเช่นกัน ลูกคนหนึ่งมีแม่เป็นเบาหวาน ลูกคนนี้รักและหวังดีกับแม่มาก แต่ทั้งคู่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานเลย ลูกคนนี้จึงแสดงความกตัญญูด้วยการซื้อของกินที่แม่ชอบให้เป็นประจํา เช่น ขนมหวาน ทุเรียน ลูกมีความสุขที่ได้ให้ แม่ก็มีความสุขที่ได้กิน จะเห็นว่าลูกคนนี้ก็มีเจตนาดี คิดดีกับแม่ แต่เนื่องจากเจ้าตัวไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง เจตนาที่ดีดังกล่าวกลับนําผลลัพธ์ที่ร้ายมาสู่แม่ลูกคู่นี้ 0 0 ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมา เราคงพอได้แนวทางแล้วว่าบางครั้ง […]

ตัวอย่างของ การทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ – ข้อคิดดี ๆ ที่ชาวพุทธควรรู้

ตัวอย่างของ การทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ ข้อคิดดี ๆ ที่ชาวพุทธควรรู้   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้ทรงแสดงทรรศนะเกี่ยวกับ การทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ พร้อมกับทรงยกตัวอย่างไว้ดังนี้ การทำทานนั้น จะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาว่าบริสุทธิ์หรือไม่ หากเจตนาไม่บริสุทธิ์ แม้วัตถุทานจะมากหรือทำมาก ก็ย่อมได้บุญน้อย วัตถุทานจะมากหรือน้อย เป็นของเลวหรือประณีตไม่สำคัญ เมื่อเราได้ให้ทานไปตามกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ย่อมใช้ได้ แต่มีข้ออันควรระวังอยู่ก็คือ การทำทานนั้น อย่าได้เบียดเบียนตนเอง เช่นมีน้อย แต่ฝืนทำให้มาก ๆ จนเกินกำลังของตนที่จะให้ได้ เมื่อได้ทำไปแล้วตนเองและสามี ภรรยา รวมทั้งบุตรต้องลำบาก ขาดแคลน เพราะไม่มีจะกินจะใช้ เช่นนี้ย่อมทำให้จิตเศร้าหมอง เจตนานั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ การทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ คือ ตัวอย่างที่ 1 ทำทานเพราะอยากได้ ทำเอาหน้า ทำอวดผู้อื่น เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาลใส่ชื่อของตน ไปยืนถ่ายภาพลงโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ได้รับความนิยมยกย่องนับถือ โดยที่แท้จริงแล้วตนมิได้มีเจตนาที่จะมุ่งสงเคราะห์ผู้ใด เรียกว่าทำทานด้วยความโลภ ไม่ได้ทำเพื่อขจัดความโลภ ทำทานด้วยความอยากได้ คืออยากได้หน้า ได้เกียรติ ได้สรรเสริญ […]

keyboard_arrow_up