สังขยาใบเตย ในฟักทอง เมนูสังขยาหอมๆ ถวายพระ ในวันสำคัญ

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพุทธศาสนา  คือวันที่พระภิกษุสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา”นั่นเอง

ลิ้มรสความเงียบ เรื่องเล่าช่วงเข้าพรรษา โดยท่านปิยสีโลภิกขุ 

นับแต่วัน เข้าพรรษา บรรยากาศในวัดจิตวิเวกก็เข้าสู่ฤดูกาลของความเงียบ แม้จะมีความสงบภายในวัดอยู่แล้วก็ตาม แต่เมื่อถึงเวลาสมาชิกทั้งหมดก็เงียบไปใหญ่

keyboard_arrow_up