วิธีสร้างสัมปชัญญะในทุกๆ ก้าวที่เดิน

วิธีสร้างสัมปชัญญะในทุกๆ ก้าวที่เดิน เราตั้งใจที่จะมี สัมปชัญญะ ในทุกย่างก้าว ช่วงต่าง ๆ อธิษฐานไว้ทุกย่างก้าวนั้นอุทิศให้กับพระพุทธองค์ อุทิศให้กับสรรพสัตว์ แผ่ส่วนกุศลอุทิศให้กับความยุ่งยากของโลก อุทิศให้กับความมีสันติภาพ สันติสุขของเผ่าพันธุ์สัตว์และมวลมนุษย์ เพราะฉะนั้น การจงกรมนั้นเป็นการกระทำซึ่งลึกซึ้ง กว้างขวาง และจริงใจ เรา ไม่ได้เดินด้วยขา แต่เดินด้วยหัวใจ และเมื่อจบอิริยาบถจงกรม ก็ประนมมืออธิษฐานอิริยาบถอื่น เมื่อนั่งก็อธิษฐานให้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ เมื่อเดินหรือเมื่อนอน ดังนั้นช่วงชีวิตเป็นไปด้วยการอธิษฐานบารมีในการที่จะเข้าถึงเครื่องมือในตัวเอง คือสติสัมปชัญญะ เพื่อจะนำสิ่งนี้มาละความยินดียินร้ายในโลกทั้งผอง     ทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมก็คือ มีสติ มีสัมปชัญญะ เพิกถอนความยินดียินร้ายในโลกทั้งผอง จิตเข้าสู่ความเป็นกลางคือมรรคปฏิปทา (การไต่ไปตามทางเป็นลำดับ) นี่คือร่องรอยของการภาวนา เลี่ยงที่จะเคลื่อนไหวแบบกลไก แบบเครื่องจักร เพราะเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์นั้น ต่อให้มันวิเศษอย่างไรก็ตาม มันไม่อาจมีสัมปชัญญะได้ มีแต่มนุษย์ สัตว์บางประเภทเท่านั้นที่มีสติสัมปชัญญะเหมาะสม ที่จะรู้อริยสัจความจริงของชีวิต สัตว์บางชนิดก็เช่นเดียวกับมนุษย์ มีความเข้าใจได้ต่อธรรมะ มีเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่ป่าปาลิไลยกะ มีช้างอยู่วัตรฐากพระพุทธองค์ ฟังธรรมรู้เรื่องและไปสู่สุคติเมื่อสิ้นอายุแล้ว     การอธิษฐานจิตระหว่างการจงกรมนั้น มองแง่หนึ่งเป็นการสกัดกั้นการเคลื่อนไหวที่เป็นกลจักรกลไก การเคลื่อนไหวแบบเครื่องจักรนั้น ได้ครอบงำมนุษย์ร่วมสมัย เพราะความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี […]

วงการนักเขียนสูญเสีย “เขมานันทะ” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

วงการนักเขียนสูญเสีย ” เขมานันทะ ” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ หากเคยอ่านงานเขียนธรรมะและวิจารณ์วรรณกรรมกันมาบ้าง เชื่อว่ามีนักอ่านหลายท่านที่คุ้นกับนามปากกานี้ ” เขมานันทะ ” ซึ่งเป็นนามปากกาของอาจารย์โกวิท เอนกชัย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2550 นอกจากนี้ยังมีนามปากากาอื่นอีก เช่น รุ่งอรุณ ณ สนธยา ฉับโผง กาลวิงก์ และ มุนีนันทะ ท่านมีอาการป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมาได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 80 ปี เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562     ท่านเกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2508 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ช่วงพ.ศ. 2508-2510 ก่อนที่ท่านจะสนใจศึกษาธรรมะ ท่านเป็นคนหนุ่มที่มีความทะเยอทะยาน  เกลียดและอิจฉาคนอื่นโดยไม่รู้ตัว เมื่อท่านได้พบกับท่านพุทธทาสภิกขุจึงบวชศึกษาธรรมะกับท่านนานถึง 10 พรรษา และศึกษาเจริญสติกับหลวงพ่อเทียน […]

keyboard_arrow_up