เกิดมาทำไม วิธีคิด ของแต่ละคนย่อมมีผลต่อชีวิต

วิธีคิด มีผลต่อการดำเนินชีวิต และการกระทำ คิดลบติดลบ คิดบวกได้กำไร ชีวิตคนคิดลบจะยอมสยบอยู่เพียงกฎแห่งกรรมเขาจะโยนทุกอย่างให้กฎแห่งกรรม 

เกิดมาทำไม บทความน่าคิด โดย พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

เกิดมาทำไม จะต้องช่วยกันหาคำตอบที่ถูกต้องให้ได้ คือควรให้เป็นไปในเชิงบวกมากกว่าลบ ข้าพเจ้าจึงอยากให้ทุกคนหมั่นคิดเสมอว่า เราเกิดมาสร้างบุญบารมี

keyboard_arrow_up