ครูวัยเกษียณขออุทิศชีวิตนี้เพื่อการศึกษา สอนหนังสือฟรี หวังช่วยเหลืออนาคตของชาติ 

ครูวัยเกษียณขออุทิศชีวิตนี้เพื่อการศึกษา สอนหนังสือฟรี หวังช่วยเหลืออนาคตของชาติ คุณครูท่านหนึ่ง ถึงจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ด้วยความเป็นห่วงและรักลูกศิษย์ จึงหวนกลับมา สอนหนังสือฟรี ให้นักเรียนที่โรงเรียนเดิม คุณครูท่านนี้คือ คุณครูอุบล โตลาภ อดีตคุณครูของโรงเรียนวัดลั่นทม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แม้จะเกษียณอายุราชการไป 2 ปีแล้ว แต่ท่านยังสอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้อยู่     คุณครูอุบล แม่พิมพ์ใจบุญ ถึงเกษียณอายุราชการแล้ว ยังกลับมาสอนนักเรียนโดยไม่รับค่าตอบแทน     คุณครูอุบลเผยสาเหตุที่คุณครูสอนหนังสือให้กับโรงเรียนวัดลั่นทมฟรีว่า คุณครูสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้มาตั้งแต่สอบบรรจุราชการได้ ก็ลงบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้ และสอนหนังสือที่นี้มาตลอด 37 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2523     มีความผูกพันกับโรงเรียนและลูกศิษย์ จึงขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสิทธิ์ รุ่งแจ้ง สอนหนังสือต่อ โดยไม่ขอรับเงินเดือน เพราะคุณครูอุบลมีเงินบำราญ     Secret Magazine (Thailand) ที่มา : www.dailynews.co.th […]

keyboard_arrow_up