ส้มตำผักหวาน เมนูมากประโยชน์บำรุงธาตุดิน

ส้มตำผักหวาน ผักหวานบานอุดมดวย วิตามินเอและวิตามินซี ทั้งยังมีใยอาหาร แคลเซียม และฟอสฟอรสั จึงชวยใหระบบขับถายดีขึ้น และบำรุงกระดูกและฟนให แข็งแรง

keyboard_arrow_up