ทำไมจึงสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ และการสรงน้ำพระได้อานิสงส์อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ทำไมจึงสรงน้ำพระในเทศกาล สงกรานต์ และการสรงน้ำพระ ได้อานิสงส์อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมต้องมีพิธีสรงน้ำพระในเทศกาล สงกรานต์ และการสรงน้ำพระนี้ได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้าง ซีเคร็ตได้นำคำตอบมาฝาก เพื่อให้ความกระจ่างแก่ชาวซีเคร็ตทุกคน     ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงการสรงน้ำพระ (พระที่เป็นคนจริง ๆ ในคัมภีร์เรียกว่า “สรงเถราภิเษก”) ไว้ว่า ในกาลครั้งนั้นองค์สมเด็จพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร พร้อมภิกษุสงฆ์ 500 รูป พระเจ้าปัสเสนทิโกศล พร้อมด้วยมหาอำมาตย์ทั้งหลาย ได้นำ เครื่องสักการะทั้งหลาย เข้าไปสู่พระเชตะวันมหาวิหาร ถวายอภิวาท แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันบุคคลใดกระทำสักการะบูชาสรงเถราภิเษก แก่สงฆ์ ด้วยใจเลื่อมใสศรัทธา จะได้ผลอานิสงส์เป็นอย่างไรพระเจ้าข้า องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เจ้าจึงตรัสว่า ดูกรมหาราช บุคคลใด มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการในเมื่อปรารถนาอันใด ก็จะสม ความมุ่งมาตรปรารถนา ทุกประการ การทำเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) […]

การสร้างและ ถวายพระพุทธรูป มีอานิสงส์อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

การสร้างและถวาย พระพุทธรูป มีอานิสงส์อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก ขอนำเสนอเกร็ดกี่ยวกับอานิสงส์แห่งการถวายและสร้าง พระพุทธรูป แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของอานิสงส์ ขอเกริ่นความเป็นมาของ พระพุทธรูป เพื่อเป็นความรู้เสริมก่อน     ความเป็นมาของพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุด คือ ตำนานพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ เนื้อหามีอยู่ว่า “ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ จึงโปรดให้ช่างหลวงแกะพระพุทธรูปจากไม้แก่นจันทน์หอม เพื่อที่จะให้พระพุทธรูปนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ให้พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกแล้ว ทรงเยี่ยมเยือนพระเจ้าปเสนทิโกศล จึงทรงพบพระพุทธรูปแก่นจันทน์นี้ในราชนิเวศของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระพุทธรูปนั้นแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการลอยออกจากแท่นที่ประดิษฐาน แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ เหตุการณ์นี้เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์อีกด้วย”     ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชอัญเชิญพญากาฬนาคราชมายังพระราชฐาน ทรงวินวอนให้พญานาคเนรมิตพระรูปของพระพุทธเจ้าให้พระองค์ได้ชมเชยพุทธลักษณะของพระมหาบุรุษ พญากาฬนาคราช คือพญานาคผู้อยู่ทันพระพุทธเจ้าทั้ง 4 ในคัมภีร์ระบุว่า พญานาคตนนี้นอนหลับมาตั้งแต่สมัยของพระ กกุสันธพุทธเจ้า จะตื่นขึ้นต่อเมื่อถาดทองคำอธิษฐานของพระพุทธเจ้าจมลงสู่นาคพิภพ และเป็นเช่นนี้มาจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 4 คือ พระสมณโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)     ดังนั้นพญากาฬนาคราชจึงเป็นผู้ที่เคยพบพระพุทธเจ้ามาแล้วถึง 4 พระองค์ เมื่อพญากาฬนาคราชเนรมิตพระพุทธรูปขึ้นจากความทรงจำ เทพยดาทั้งหลายพากันจ้องมองพระพุทธรูปนั้นโดยไม่กระพริบตา อันเกิดจากความปลื้มปีติในความงามของพระพุทธรูปเป็นเวลา 7 วัน การกระทำของเทวดาเหล่านี้ เป็นการบูชาด้วยดวงตา […]

Dhamma Daily : สวดมนต์ข้ามปี ได้อานิสงส์มากกว่าการสวดมนต์ช่วงอื่นหรือไม่

ตอบ: การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ทำเมื่อไหร่ก็ดี แต่การที่เรารณรงค์หรือพูดถึงกันบ่อย ๆ เรื่องการ สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นสิ่งดี ชีวิตดี เพราะหลายคนอาจต้องการกำลังใจ

keyboard_arrow_up