อย่าอวด ในสิ่งที่คุณมี ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต

อย่าอวด ในสิ่งที่คุณมี ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต อย่าอวด ในสิ่งที่คุณมี ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต หากชีวิตเรา ถือเงินทองเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความยากลำบาก หากชีวิตเรา ถือบุตรธิดาเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความเหนื่อยล้า หากชีวิตเรา ถือความรักเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความเจ็บปวด หากชีวิตเรา ถือการแข่งขันเปรียบเทียบเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความตกต่ำ หากชีวิตเรา ถือความเอื้อเฟื้อใจกว้างเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความโชคดีมีสุข หากชีวิตเรา ถือความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความสุข หากชีวิตเรา ถือบุญคุณเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ใจเมตตา คุณธรรม สุภาพบุรุษ 6 ประการ การเป็นคน เหนือเราให้นบน้อม ใต้เราอย่าดูหมิ่น นั้นคือธรรมเนียมปฏิบัติ การงาน  เรื่องใหญ่ให้จริงจัง เรื่องเล็กที่ไม่สำคัญอย่าใส่ใจถือเป็นปัญญา เกี่ยวเนื่องผลประโยชน์  สามารถได้ 6 ส่วน แต่เอาเพียง 4 ส่วนถือเป็นคุณธรรม ความเที่ยงตรง  รักษาตัวดั่งเช่นดอกบัว หอมใสสะอาดขจรไกลถือเป็นความเที่ยงธรรม การปฏิบัติกับคน  นอกในเป็นหนึ่งเดียว สัตย์ซื่อต่อผู้คนถือเป็นความน่าเชื่อถือ การบำเพ็ญ  รวมศูนย์จิตสมาธิ เคารพฟ้ารักผู้คนถือเป็นเมตตาธรรม เวลาไม่มีเงิน ขอให้ขยันทำงาน เงินก็มา อันนี้เรียกว่า สวรรค์ประทานรางวัลให้ความขยัน เวลามีเงิน เอาเงินออกไป คนก็มาเลย อันนี้เรียกว่าเงินไปคนมา หากมีคนแล้ว […]

keyboard_arrow_up