Dhamma Daily: อยู่กินก่อนแต่ง ในความปกครองของพ่อแม่ ผิดศีลไหม

การ อยู่กินก่อนแต่ง สำหรับสังคมสมัยนี้ มันก็ดีในเรื่องของการได้เรียนรู้พฤติกรรมของกันและกัน ทว่าในทางพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไร ลองหาคำตอบจากพระอาจารย์กันค่ะ

keyboard_arrow_up