Rainbow Village ฟื้นชีวิตหมู่บ้านร้างด้วยสีรุ้ง

Rainbow Village ฟื้นชีวิต หมู่บ้านร้าง ด้วยสีรุ้ง เรื่องมหัศจรรย์และชวนให้ประหลาดใจเกิดขึ้นอยู่เสมอ หมู่บ้านร้าง แห่งนี้กำลังถูกทางการให้รื้อออก แต่แล้วมันก็พลิกเหมือนคุณลุงคนนี้จรวดปลายพู่กัน แต่งแต้มสีของสายรุ้งลงบนสิ่งปลูกสร้างที่ปล่อยทิ้งร้าง 0 หลังจากรัฐบาลไต้หวันประกาศให้หมู่บ้านเล็ก ๆ ย่านชานเมืองของนครไตชุง (Taichung) เป็นที่พักพิงชั่วคราวของเหล่าทหารหาญที่ปลดประจําการในช่วง ค.ศ. 1940 – 1950 ที่แห่งนี้ก็ถือเป็น “บ้านหลังใหม่” ของใครหลาย ๆ คน รวมทั้งทหารหนุ่มที่ชื่อ หวง หย่ง-ฟู่ (Huang Yung-Fu) 0 เดิมทีหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และเสียงหัวเราะของเด็ก ๆ ทว่านานวันเข้าบรรยากาศเหล่านี้ก็ค่อย ๆ เลือนหายไปทีละน้อย เมื่อชุมชนแห่งนี้ เริ่มแออัดขึ้นทุกปี หลายครอบครัวเริ่มมองหาบ้านหลังใหม่ เพราะเหนื่อยใจกับการควักกระเป๋าซ่อมแซมบ้านที่ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ไม่นานนักบ้านหลายหลังก็ถูกทิ้งร้าง 0 ในที่สุดปี ค.ศ. 2009 รัฐบาลไต้หวันก็ประกาศให้หมู่บ้านทหารแห่งนี้เป็น “พื้นที่เสื่อมโทรม” พร้อมกับมีคําสั่งให้อพยพและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อต้องการรักษาภาพลักษณ์ความเป็นเมืองสะอาดและมีระเบียบวินัยของไตชุงเอาไว้ 0 หวง หย่ง-ฟู่ ซึ่งบัดนี้อายุกว่า […]

keyboard_arrow_up