10 ข้อคิดที่ คนทำงาน ควรมีเพื่อพัฒนาตนให้ดีกว่าเดิม

10 ข้อคิดที่ คนทำงาน ควรมีเพื่อพัฒนาตนให้ดีกว่าเดิม    วันนี้ซีเคร็ตมีหลักการทำงานดี ๆ มาฝาก เป็น 10 ข้อคิดที่ คนทำงาน ควรมีเพื่อพัฒนาตนให้ดีกว่าเดิม ซึ่งมาจากหลักการนักทำงาน จาก พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นธรรมะง่าย ๆ 10 ประการ สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้ธรรมกับงานเป็นหนึ่งเดียวกันคือ ทำงานไปก็เหมือนปฏิบัติธรรมไปด้วย การปฏิบัติธรรมในที่นี้ไม่ใช่การภาวนาหรือการทำกรรมฐานในขณะทำงาน แต่เป็นการปฏิบัติตามข้อธรรมะของพระอาจารย์ในขณะทำงาน   ทำไมเวลา Work จึงเป็นเวลาธรรม พุทธทาสภิกขุกล่าวว่า งานคือหน้าที่ คนอินเดียโบราณเรียกหน้าที่หรืองานว่า “ธรรม” ดังนั้นงานจึงเป็นธรรม ขณะที่กำลังทำงานกจึงไม่ต่างจากการปฏิบัติธรรม แต่พอพูดถึงงาน บางคนทำสีหน้าเครียดขึ้นมาเลยทันที ทำไมงานที่ว่าเป็นธรรม จึงกลายเป็นความทุกข์เมื่อนึกถึง แล้วทำไมทำแล้วกลายเป็นความทุกข์มากกว่าการมีธรรมะแล้วใจจะผ่องแผ้ว ทำอย่าง ไรให้ธรรมะกับงานรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีธรรมะใดสามารถผสานให้งานกลายเป็นธรรมได้บ้าง     หลักการของนักทำงาน 10 ประการของพระราชธรรมวาทีมีดังนี้   รักจริง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือการรักในงานนั้น ๆ […]

keyboard_arrow_up