มาฟัง ดาราเล่านิทานชาดก กันเถอะ กับโครงการ ” บารมีดีที่ตน “

มาฟัง ดาราเล่านิทานชาดก กันเถอะ กับโครงการ ” บารมีดีที่ตน “ โครงการ “ บารมีดีที่ตน ” สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เด็กและเยาวชนด้วยนิทานชาดกยุคใหม่และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มาของโครงการ “บารมีดีที่ตน” เป็นโครงการนี้เกิดขึ้นจากดำริของพระราชสิทธาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร) ประธานสงฆ์ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) จังหวัดอุดรธานี ที่ต้องการพัฒนาปุถุชนให้เป็นอริยชนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยมุ่งไปที่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติในอนาคต ท่านจึงมีแนวคิดที่จะเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และ จริยธรรม ให้กับเด็ก เพื่อเป็นการเริ่มปลูกฝังความดีตั้งแต่จุดเริ่มต้น จึงกลายเป็นที่มาของโครงการการจัดทำ “หนังสือชุดนิทานชาดก ๑๐ บารมี” เพื่อเป็นก้าวแรกของโครงการ “ บารมีดีที่ตน ”   https://www.instagram.com/p/BoIY-sxALAa/?taken-by=baramidee วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำนิทานชาดก มาปลูกฝังคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กที่เป็นลูกหลานของเราที่จะเติบโตไปในโลกแห่งวิวัฒนาการด้วยเทคโนโลยีและศาสตร์ที่หลากหลาย ได้มีพื้นฐานความคิดที่มั่นคงและมีพุทธิปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน จากเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดีงาม หรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า “บารมี” ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาในอดีตชาติ   View this post […]

keyboard_arrow_up