ประวัติหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอริยสงฆ์ผู้มากอำนาจจิต

ประวัติหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอริยสงฆ์ผู้มากอำนาจจิต ประวัติหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นพระอริยบุคคลที่มีผู้คนเลื่อมใส ศรัทธาจำนวนมาก อาจเพราะได้ยินชื่อเสียงของท่านในฐานะที่เป็น พระที่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรือมีเรื่องราวลึกลับน่าตื่นเต้นมากมาย แต่หากพิจารณาแล้ว อิทธิปาฏิหาริย์เหล่านั้นเป็นเพียงผล พลอยได้จากการเจริญธรรมของท่านเท่านั้น และการที่ท่านได้แสดง อิทธิปาฏิหาริย์หรือมีเรื่องราวลี้ลับต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นไปเพื่อโปรดสัตว์ ทั้งปวงให้พ้นทุกข์ ให้เข้าถึงธรรม มิใช่เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมแต่อย่างใด ฉะนั้นเราจึงควรพิจารณาในวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่าน มากกว่าที่จะติดอยู่กับความน่าพิศวงในอิทธิปาฏิหาริย์และเรื่องราว ลี้ลับที่น่าตื่นเต้นหรือน่าสนุกเหล่านั้น เพื่อให้เกิดปัญญา เพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานได้มากขึ้น     ก่อนที่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลและมีผู้เลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของท่านนั้น ท่านก็เป็น เด็กชายคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวชาวนา ชื่อเด็กชายบ่อ แก้วสุวรรณ เกิดวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 บิดาชื่อนายมอ มารดาชื่อ นางพิลา เด็กชายบ่อมีพี่น้องรวมทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ 1. เด็กชาย บ่อ แก้วสุวรรณ 2. เด็กหญิงพา แก้วสุวรรณ 3. เด็กหญิงแดง แก้วสุวรรณ […]

“เทวดากับการสวดมนต์” เรื่องเล่าถึงเทวดาของ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้เล่าถึงเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระให้พระเณรฟังว่า 1 “การสวดมนต์ไหว้พระนั้น ถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตาม พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิพย์ ตาทิพย์ เขาก็จะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระด้วยพระสูตรต่าง ๆ เมื่อเขาได้ยิน เขาก็จะเกิดความปีติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระกับเรา เขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย ถ้าจิตเราสงบลงไปบ้างสักเล็กน้อย เราก็จะได้ยินเสียงที่เขามาอนุโมทนากับเรา เสียงที่เขาเปล่งสาธุการนั้นมันดังปานฟ้าสิถล่มทลายลงมาทับดิน” 2 หลวงปู่ได้เล่าเรื่องที่ท่านเที่ยววิเวกในเมืองพม่า ดังนี้ 3 “ครั้งหนึ่งเราพักจําพรรษาที่บ้านยางแดง ประเทศพม่า วัดที่เราอยู่นั้นมันมีศาลาอยู่เพียงหลังเดียว และศาลานี้ก็มีเสาอยู่ตรงกลางต้นเดียว เราให้เขากั้นห้องเป็นสองห้อง ห้องหนึ่งเราเอาไว้พัก อีกห้องหนึ่งเราก็เอาไว้นอน ตรงกลางศาลาจะมีแท่นบูชาพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์ สูงประมาณหนึ่งศอก พระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากไม้สัก ในแต่ละวันเราก็อาศัยสวดมนต์ไหว้พระอยู่หน้าพระประธานองค์นี้แหละ คืนนั้นเรากําลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ดี ๆ พอสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถึงท่อนที่ว่า จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวาฯ. ช่วงท่อนที่กําลังไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่าง ๆ อยู่นั้น ปรากฏว่ามีเสียงดังสะท้านไปทั่ว เป็นเสียงที่ดังกระหึ่มลงมาจากท้องฟ้า เสียงดังกระหึ่มนั้นทําให้ศาลาที่เรานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่นั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นมา เสียงศาลามันลั่นเอี๊ยดอ๊าด ๆ โยกไหวไปมาเหมือนกับว่าแผ่นดินมันไหว เราก็เลยหยุดสวดมนต์เอาไว้ก่อน มานั่งฟังเสียงดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ เรามานั่งรําลึกในใจของเราว่า 4 […]

“ภัยอันน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิด” เรื่องเล่า การระลึกชาติ ของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หากผู้อ่านต้องการจะระลึกชาติได้ก็ลองฝึกสมาธิดู ผู้ที่ฝึกสมาธิจนได้ญาณระลึกชาติคือ บุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะรู้ได้ว่าอดีตชาติของตนเคยเกิดเป็นอะไรบ้าง

keyboard_arrow_up