หน้าที่แห่งความสุข ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ อาจารย์หมอและผู้บริหาร FBT

ผู้บริหารยุคใหม่มีภารกิจมากมายหลายหน้าที่ จึงเป็นโจทย์ยากในการบริหารจัดการหลายเรื่องพร้อม ๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ หนึ่งในผู้บริหาร บริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือ เอฟบีที นอกจากการสานต่อธุรกิจของครอบครัวยังมีภารกิจสำคัญทางการแพทย์ที่ต้องดูแล

keyboard_arrow_up