ค่าสินสอด มีความจำเป็นแค่ไหน?

ธรรมเนียมการแต่งงานในประเทศไทย ก่อนที่จะมีการสู่ขอกัน ต้องมีการตกลงให้เรียบร้อยก่อนว่า ค่าสินสอด ที่จะจ่ายในการแต่งงานครั้งนี้เป็นเท่าไร

Dhamma Daily : ฝ่ายชายมี สินสอด น้อยกว่าที่พ่อแม่ต้องการ ควรทำอย่างไร

พ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานเพราะสามีมีเงินค่า สินสอด น้อยกว่าที่ท่านต้องการ ดิฉันควรจะทำอย่างไรที่จะไม่เป็นบาปและไม่ทำให้พ่อแม่และสามีเป็นทุกข์คะ

keyboard_arrow_up