มา วิ่งสมาธิ กันเถอะ เพื่อการมีสติและสุขภาพที่ดี

มา วิ่งสมาธิ กันเถอะ เพื่อการมีสติและสุขภาพที่ดี การ วิ่งสมาธิ หลายคนคงสงสัยว่าการวิ่งที่ใช้ความเร็วและร่างกายต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จะทำสมาธิได้จริงเหรอ วันนี้ซีเคร็ตขอนำเสนอข้อมูลธรรมะเสริมสร้างสติและสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน จากข้อมูลวิชาการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กายกับจิต หรือ นามกับรูปที่อิงอาศัยกัน จิตสามารถอาศัยกายเพื่อให้จิตเข้าถึงปัญญาญาณ พระพุทธศาสนาสอนว่า สติเกิดขึ้นจากสมาธิ ตามหลักไตรสิกขาว่า สมาธิเป็นบ่อเกิดของปัญญา หากเราสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันไปพร้อมกับการทำสมาธิก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว คือได้ทั้งการทำสมาธิเพื่อพัฒนาสติ และได้สุขภาพที่แข็งแรง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเสนอว่า ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โสมประยูร ผู้คิดค้นการวิ่งสมาธิ ได้ค้นพบเรื่องการวิ่งสมาธิโดยบังเอิญ ระหว่างที่ตนกำลังวิ่ง ภรรยาก็ฝึกสมาธิด้วยการเดินจงกรมภายในบริเวณบ้านเหมือนกัน หลังจากนั้นศึกษาเรื่องทำสมาธิจากภรรยา และทดสอบลองภาวนา พุท-โธ ในขณะวิ่ง พอวิ่งไปก็รู้สึกเพลิน และมารู้สึกตัวอีกทีจึงรู้ว่ามีเหงื่อซึมที่แขน พอดูนาฬิกาปรากฏว่าวิ่งเลยครึ่งชั่วโมงไปแล้ว แต่กลับรู้สึกไม่เบื่อเหมือนอย่างทุกที ทั้งนี้ ยังพบอีกว่าประโยชน์ของการ “วิ่งสมาธิ” มีทั้งหมด 7 ประการ ได้แก่ 1.  สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น 2. ติดวิ่งสมาธิ มีสมาธิระหว่างวิ่งมากขึ้น 3. ร่างกายกระฉับกระเฉง […]

keyboard_arrow_up