เช็คตัวเองก่อนตัดสินใจ ทำเลสิค : ควรระวังหากมีปัญหาที่กระจกตา

กระจกตามีปัญหา จะ ทำเลสิค ได้ไหม? เมื่อมีปัญหาสายตา ไม่ว่าจะสั้น ยาว เอียง เป็นใครก็อยากแก้ไข เพราะเมื่อมองเห็นไม่ชัด ก็ส่งผลทำให้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ไม่สะดวก เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หลายคนจึงต้องพึ่งพาการใช้แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ ไปจนถึง ทำเลสิค แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำเลสิคได้ การรักษาสายตาที่ผิดปกติด้วยวิธี LASIK, FemtoLASIK หรือ ReLEx  กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่คุณทราบหรือไม่ว่า การรักษาสายตาที่ผิดปกติด้วยวิธีนี้มีเงื่อนไขที่ต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนตัดสินใจทำ คนที่มีปัญหาที่กระจกตา อาจรู้สึกกังวลและไม่แน่ใจว่าตนเองจะสามารถทำเลสิคได้หรือไม่ แต่ที่จริงแล้ว มีโรคที่กระจกตาบางชนิดที่เมื่อรักษาแล้ว ก็สามารถทำเลสิคได้ ปัญหากระจกตาที่เป็นแล้ว ไม่สามารถรักษาสายตาผิดปกติด้วยการทำเลสิคได้เลย ปัญหากระจกตาบางชนิด เมื่อเป็นแล้ว จะไม่สามารถทำเลสิคได้ ได้แก่ 1. ผู้ที่มีปัญหากระจกตาบางมาก ๆ หรือ ความหนาของกระจกตาไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับระดับความผิดปกติของสายตา แต่ผู้ป่วยยังมีทางเลือก คือสามารถรักษาด้วยเลนส์เสริมได้ 2. ผู้ที่มีปัญหา กระจกตาย้วย หรือ กระจกตาโก่ง (Keratoconus) เป็นความผิดปกติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างภายในกระจกตา ทำให้กระจกตามีความโค้ง และ โก่งตัวมากกว่าปกติ […]

keyboard_arrow_up