สอนลูกให้รวยแบบ “คาเมรอน เฮโรลด์”

สอนลูกให้รวย แบบ “คาเมรอน เฮโรลด์” คาเมรอน เฮโรลด์ ไม่ใช่คนเรียนหนังสือเก่ง ได้เกรดเฉลี่ยตอนเรียนปริญญาตรีต่ํา แต่เขาประสบความสำเร็จในหลายด้าน เป็นนักธุรกิจ นักพูดเพื่อสร้างกําลังใจ และเป็นอาจารย์ แต่เขามีวิธีการ สอนลูกให้รวย ไว้อย่างน่าสนใจ 0 คาเมรอน เฮโรลด์ (Cameron Herold) เป็นนักธุรกิจชาวแคนาดาที่ประสบความสําเร็จมาก เขาเป็นนักพูดเพื่อสร้างกําลังใจที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเอ็มไอทีในบอสตัน โดยสอนวิชาการจัดการด้านการประกอบการในระดับปริญญาโทด้วย ทั้ง ๆ ที่ตัวเขาเองไม่สามารถเรียนต่อปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนําได้เลยแม้แต่แห่งเดียว เพราะได้เกรดเฉลี่ยตอนเรียนปริญญาตรีต่ําเกินไป 0 คาเมรอนไม่ใช่คนเรียนหนังสือเก่งตรงกันข้าม ดีที่สุดที่เขาทําได้คือสอบผ่านอย่างฉิวเฉียด แต่โชคดีที่เขามีพ่อแม่ที่แสนวิเศษ พวกท่านไม่ได้กดดันลูก ๆ เรื่องการเรียน แต่กลับพยายามสอนคาเมรอนและพี่ ๆ อีกสองคนให้สามารถช่วยตัวเองได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือสอนการเป็นนักธุรกิจที่ดีตั้งแต่ยังเด็ก 0 โดยทั่วไปผู้ปกครองอาจคิดว่าการให้เด็กเล็ก ๆ ทํางานเป็นเรื่องไม่สมควร เพราะจะทําให้รู้สึกเครียดและเหนื่อยเกินไป มิหนําซ้ําเด็กเล็ก ๆ ก็ไม่น่าจะเข้าใจเรื่องธุรกิจด้วย แต่คาเมรอนยืนยันจากประสบการณ์ของเขาเองว่าความคิดเช่นนี้ “ผิด” โดยสิ้นเชิง 0 ของเขาแนะนํางานให้ลูก ๆ ทําตั้งแต่ยังเล็ก และคาเมรอนก็ค่อย […]

keyboard_arrow_up