การสร้างและ ถวายพระพุทธรูป มีอานิสงส์อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

การสร้างและถวาย พระพุทธรูป มีอานิสงส์อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก ขอนำเสนอเกร็ดกี่ยวกับอานิสงส์แห่งการถวายและสร้าง พระพุทธรูป แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของอานิสงส์ ขอเกริ่นความเป็นมาของ พระพุทธรูป เพื่อเป็นความรู้เสริมก่อน     ความเป็นมาของพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุด คือ ตำนานพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ เนื้อหามีอยู่ว่า “ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ จึงโปรดให้ช่างหลวงแกะพระพุทธรูปจากไม้แก่นจันทน์หอม เพื่อที่จะให้พระพุทธรูปนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ให้พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกแล้ว ทรงเยี่ยมเยือนพระเจ้าปเสนทิโกศล จึงทรงพบพระพุทธรูปแก่นจันทน์นี้ในราชนิเวศของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระพุทธรูปนั้นแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการลอยออกจากแท่นที่ประดิษฐาน แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ เหตุการณ์นี้เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์อีกด้วย”     ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชอัญเชิญพญากาฬนาคราชมายังพระราชฐาน ทรงวินวอนให้พญานาคเนรมิตพระรูปของพระพุทธเจ้าให้พระองค์ได้ชมเชยพุทธลักษณะของพระมหาบุรุษ พญากาฬนาคราช คือพญานาคผู้อยู่ทันพระพุทธเจ้าทั้ง 4 ในคัมภีร์ระบุว่า พญานาคตนนี้นอนหลับมาตั้งแต่สมัยของพระ กกุสันธพุทธเจ้า จะตื่นขึ้นต่อเมื่อถาดทองคำอธิษฐานของพระพุทธเจ้าจมลงสู่นาคพิภพ และเป็นเช่นนี้มาจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 4 คือ พระสมณโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)     ดังนั้นพญากาฬนาคราชจึงเป็นผู้ที่เคยพบพระพุทธเจ้ามาแล้วถึง 4 พระองค์ เมื่อพญากาฬนาคราชเนรมิตพระพุทธรูปขึ้นจากความทรงจำ เทพยดาทั้งหลายพากันจ้องมองพระพุทธรูปนั้นโดยไม่กระพริบตา อันเกิดจากความปลื้มปีติในความงามของพระพุทธรูปเป็นเวลา 7 วัน การกระทำของเทวดาเหล่านี้ เป็นการบูชาด้วยดวงตา […]

keyboard_arrow_up