ชวนไหว้พระ-ทำบุญ สักการะหลวงปู่ไข่ – วัดบพิตรพิมุข

ชวนไหว้พระ-ทำบุญ สักการะ หลวงปู่ไข่ – วัดบพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุขเป็นสถานที่แห่งความสงบมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หลวงปู่ไข่ พระอาจารย์สายวิปัสสนายังมาจำวัดที่นี้เพราะสงบวิเวก วัดบพิตรพิมุข เดิมเป็นวัดราษฏร์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีนามเดิมว่า “วัดตีนเลน” หรือ “วัดเชิงเลน” เพราะตั้งตามภูมิสถานของวัดที่ริมแม่น้ำ พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศ (กรมพระราชวังหลัง) ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่  พร้อมกับการขุดคลองโอ่งอ่างหรือคลองรอบกรุง ซึ่งเป็นคูพระนครชั้นที่ 2 รัชกาลที่ 1 พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดบพิตรพิมุข” เพื่อเป็นเกียรติแก่กรมพระราชวังหลัง     มีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ “หลวงปู่ไข่ อินทสโร” ธุดงภ์มาถึงป่าช้าของวัดนี้ เห็นสัปปายะเหมาะแก่การเจริญสมาธิจึงจำพรรษาที่ป่าช้าแห่งนี้นานหลายปีจนมรณภาพ ต่อมาได้สร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบพิตรพิมุขขึ้นที่บริเวณป่าช้านั้น     รัชกาลที่ 3 บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ด้วยการรื้ออาคารเก่าที่สร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แล้วสร้างใหม่ด้วยอิฐและปูนแทน  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ โปรดเกล้าฯให้สร้างพลับพลาเครื่องไม้สักไว้หลังวัดริมคลองโอ่งอ่าง   พระอุโบสถ     เป็นศิลปะแบบนิยม ผนังเขียนด้วยลวดลายประแจจีน มีภาพอสุภกรรมฐาน […]

keyboard_arrow_up