วงการนักเขียนสูญเสีย “เขมานันทะ” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

วงการนักเขียนสูญเสีย ” เขมานันทะ ” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ หากเคยอ่านงานเขียนธรรมะและวิจารณ์วรรณกรรมกันมาบ้าง เชื่อว่ามีนักอ่านหลายท่านที่คุ้นกับนามปากกานี้ ” เขมานันทะ ” ซึ่งเป็นนามปากกาของอาจารย์โกวิท เอนกชัย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2550 นอกจากนี้ยังมีนามปากากาอื่นอีก เช่น รุ่งอรุณ ณ สนธยา ฉับโผง กาลวิงก์ และ มุนีนันทะ ท่านมีอาการป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมาได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 80 ปี เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562     ท่านเกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2508 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ช่วงพ.ศ. 2508-2510 ก่อนที่ท่านจะสนใจศึกษาธรรมะ ท่านเป็นคนหนุ่มที่มีความทะเยอทะยาน  เกลียดและอิจฉาคนอื่นโดยไม่รู้ตัว เมื่อท่านได้พบกับท่านพุทธทาสภิกขุจึงบวชศึกษาธรรมะกับท่านนานถึง 10 พรรษา และศึกษาเจริญสติกับหลวงพ่อเทียน […]

วงการบันเทิง สูญเสียศิลปินแห่งชาติ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์

วงการบันเทิง สูญเสียศิลปินแห่งชาติ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ สูญเสียศิลปินแห่งชาติ ไปอีกหนึ่งท่าน สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โทรทัศน์-ภาพยนตร์) ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 6 มกราคม 2562  วัย 86 ปี เวลา 08.04 น. ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด ที่โรงพยาบาลวชิระ ครอบครัวจะตั้งศพสวดพระอธิรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลากุฏิ 2000 ฝั่งเจดีย์   เส้นทางชีวิต สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ชื่อเล่น “เล็ก” เรียนจบระดับป.1-ม.3 จากโรงเรียนอำนวยศิลปธนบุรี และศึกษาต่อที่พาณิชยการบพิธพิมุข     เข้าสู่เส้นทางบันเทิง เข้าสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุได้ 23 ปี จากการชักชวนของจำนง รังสิกุล เป็นพนักงานรุ่นบุกเบิกด้านการจัดรายการ ในปีแรกของการทำการไทยทีวี […]

ลาลับแล้ว ศิลปินแห่งชาติ อาจินต์ ปัญจพรรค์ เจ้าของผลงานเรื่องสั้นชุดขุดเหมืองแร่

ลาลับแล้วศิลปินแห่งชาติ  อาจินต์ ปัญจพรรค์ เจ้าของผลงานเรื่องสั้นชุดขุดเหมืองแร่ วงการวรรณกรรมไทย สูญเสียศิลปินแห่งชาติอีกท่าน อาจินต์ ปัญจพรรค์ เจ้าของผลงานอมตะอย่าง เรื่องสั้นชุดขุดเหมืองแร่ หรือที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง “มหา’ลัยเหมืองแร่” วงการวรรณกรรมไทย สูญเสียศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปรมาจารย์ด้านการเขียนเรื่องสั้น อย่าง อาจินต์ ปัญจพรรค์ เจ้าของเรื่องสั้นที่เป็นนำมาประสบการณ์จริงในชีวิตของท่านเองคือ เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ เมื่อเวลา 17.44 น. วันที่ 17 พ.ย. สิริอายุ 92 ปี ด้วยท่านผู้สร้างสรรค์ผลงานจรรโลงสังคมไทยไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย บรรณาธิการนิตยสาร และเขียนเพลง จึงยกประวัติของตนมาเพื่อให้ทราบถึงเส้นทางชีวิต กว่าจะมาเป็นนักเขียนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับแล้ว และมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร   เด็กหนุ่มนักเขียนแห่งนครปฐม อาจินต์ ปัญจพรรค เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2470 ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรชายของขุนปัญจพรรค์พิบูล (พิบูล ปัญจพรรค์) อดีตนายอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี […]

สิ้นแล้ว คีตกวีแก้ว แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เส้นทางชีวีบนถนนสายดนตรี

สิ้นแล้ว คีตกวีแก้ว แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เส้นทางชีวีบนถนนสายดนตรี แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ หรือ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ หนึ่งในขุนพลนักดนตรีที่น้อมรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สร้างสรรค์งานดนตรี และสร้างศิลปินบรรเลงจรรโลงสังคมไทยสืบมา   ชนใดไม่มีดนตรีกาล                     ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกคนใดฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ     เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก                มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก              ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี่ ไม่ควรใครไว้ในใจโลกนี้               เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ   บทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ‘เวนิสวาณิช’   หากอ่านบทกลอนพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เรื่อง  ‘เวนิสวาณิช’ แล้ว ประวัติและเส้นทางชีวิตของเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ นับว่าเป็นผู้มีคุณูปการที่ทำให้คนไทยเป็นคนไม่ชอบกล […]

keyboard_arrow_up